Canvi climàtic i els seus efectes a la Salut

Es parla molt sobre el canvi climàtic, els efectes de l'escalfament global, els canvis en els vents i les precipitacions, el desglaç, la desforestació. També es discuteix els efectes sobre la salut, el turisme, l'aprofitament de l'energia, el cas de l'Antàrtida, la producció agropecuària.

Aire: canvi climàtic, es proposa no només conèixer les veritables raons d'aquests temes i els seus efectes sobre la naturalesa i la vida quotidiana, sinó també promoure una modificació de conductes i hàbits que ajudaran a mitigar-ne els efectes negatius. Millorar el nostre planeta i el nostre ambient és possible.