Bosses compostables, més tòxiques que les convencionals

Un estudi preliminar realitzat per investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) mostra una toxicitat més gran en bosses compostables que en les de plàstic convencional. L'estudi, publicat a la revista "Environmental Science & Technology", va avaluar la toxicitat de bosses de plàstic convencional, reciclat i biodegradable, utilitzant assaigs in vitro amb cèl·lules humanes.

Els resultats van mostrar que les bosses compostables, fabricades amb fècula vegetal, alliberaven compostos tòxics que inhibien el creixement de les cèl·lules. La toxicitat augmentava amb la fotodegradació, és a dir, en incidir-hi els raigs ultraviolats.

Els investigadors creuen que aquesta toxicitat és deguda als additius químics que s'utilitzen per augmentar la seva resistència i durabilitat. Aquests additius, com els estabilitzadors, els plastificants i els retardants de flama, poden ser tòxics per als humans i el medi ambient.

L'estudi és preliminar i cal més investigació per confirmar els resultats. Tot i això, les troballes són preocupants, ja que les bosses compostables s'estan promocionant com una alternativa més sostenible a les bosses de plàstic convencionals.

A continuació es resumeixen les principals troballes de l'estudi:

  • Alliberaven compostos tòxics que inhibien el creixement de les cèl·lules humanes.
  • La toxicitat augmentava amb la fotodegradació.
  • Els additius químics utilitzats són els principals responsables de la toxicitat.

Aquestes troballes suggereixen que les borses compostables poden no ser tan segures com es pensava. És important continuar investigant la toxicitat daquests productes per avaluar els riscos potencials per a la salut humana i el medi ambient.

Ecoportal.net

Amb informació de: https://www.agenciasinc.es/