Els cucs impacten positivament en la producció de cereals

Els cucs contribueixen al 6,5% de la producció global de cereals. Segons un estudi publicat a la revista Nature Communications, els cucs de terra milloren la fertilitat del sòl, cosa que alhora condueix a un augment de la producció de cereals.

Els cucs de terra tenen un paper important en el cicle del nitrogen i el carboni. En consumir matèria orgànica, els cucs alliberen nutrients que són absorbits per les plantes. També ajuden a airejar el terra, cosa que facilita que les arrels de les plantes absorbeixin aigua i nutrients.

L'estudi, realitzat per investigadors de la Universitat de Califòrnia, Davis, va estimar que els cucs de terra contribueixen a la producció de cereals a tot el món en 175 milions de tones a l'any. Això equival a un valor de mercat de 125 milions de dòlars.

La influència d'aquests animals és més significativa al sud del planeta. En particular, representen el 10% de les collites de cereals a l'Àfrica subsahariana i el 8% a Amèrica Llatina i el Carib, potser perquè els pagesos solen tenir poc accés a fertilitzants i pesticides.

El rol dels cucs en sistemes agrícoles sotenibles

Els cucs de terra són especialment importants en els sistemes agrícoles sostenibles. En millorar la fertilitat del sòl, els cucs poden ajudar a reduir la necessitat de fertilitzants químics i pesticides. Això pot conduir a un augment de la productivitat agrícola ia una reducció de la contaminació ambiental.

A continuació es presenten alguns dels mecanismes pels quals els cucs de terra contribueixen a la producció de cereals:

  • Milloren la fertilitat del sòl: afegeixen matèria orgànica al sòl, cosa que augmenta la retenció d'aigua i nutrients. També ajuden a descompondre els residus vegetals, cosa que allibera nutrients per a les plantes.
  • Milloren l'estructura del terra: creen túnels a terra, cosa que millora el drenatge i l'aireig. Això facilita que les arrels de les plantes absorbeixin aigua i nutrients.
  • Redueixen l'erosió del terra: Els túnels creats pels cucs de terra ajuden a estabilitzar el sòl, cosa que redueix l'erosió.

Els cucs de terra són un component important dels ecosistemes saludables. La seva contribució a la producció de cereals és un recordatori de la importància d'aquests animals petits per a l'agricultura i el medi ambient.

Els autors de l'estudi esperen que el treball demostri que una gestió millor de la biologia del sòl en àrees on ja existeixen els cucs de terra pot augmentar la productivitat agrícola i reduir la dependència d'agroquímics.

Ecoportal.net

Amb informació de: https://mundoagropecuario.com/