L'ús de panells sanitaris de PVC al revestiment de superfícies

El PVC, o clorur de polivinil, és un tipus de plàstic conegut per la seva resistència química, impermeabilitat i durabilitat que sestà convertint en una opció cada vegada més popular per al revestiment sanitari a causa del seu capacitat per mantenir un ambient net i higienitzat a llarg termini. En aquest article t'expliquem què és el revestiment sanitari de PVC i per què està guanyant cada cop més terreny davant d'altres materials.

Què és el revestiment sanitari de PVC?

Un panell sanitari de PVC és una làmina o panell fabricat amb policlorur de vinil (PVC). Està dissenyat específicament per al seu ús en entorns on cal mantenir alts nivells d'higiene i neteja on la prevenció de la propagació de malalties i la contaminació creuada és crucial. El revestiment sanitari de PVC ofereix una superfície llisa, no porosa i resistent als bacteris, cosa que facilita la neteja i desinfecció.

Propietats del PVC que prevenen la contaminació

El PVC té una sèrie de propietats que el fan ideal per utilitzar-lo en revestiments sanitaris. En primer lloc, en ser un material no porós és altament resistent a la humitat, la qual cosa evita la propagació i creixement de bacteris i floridura -que necessiten un ambient càlid i humit per sobreviure-. Això converteix el PVC en una opció ideal per a àrees on hi pot haver exposició constant a l'aigua i altres líquids, com ara banys. D'altra banda, els panells sanitaris de PVC compleixen amb les normatives sanitàries internacionals, cosa que garanteix que es puguin utilitzar de manera segura en entorns on es manipulen aliments o es realitzen procediments mèdics.

A més, els revestiments sanitaris de PVC són extremadament duradors i poden suportar l'ús constant sense deteriorar-se ni perdre'n l'aparença, atès que és un material molt resistent. Aquesta resistència provoca també que sigui molt fàcil de netejar amb aigua i desinfectants químics com l'amoníac o el lleixiu, ja que no es trenca quan es fan servir aquest tipus de productes. Per aquest motiu, el seu ús és perfecte en aquelles zones que requereixen una neteja freqüent i en profunditat per eliminar tot tipus de gèrmens i bacteris, com ara habitacions d'hospital, quiròfans, cuines i banys.

On es fan servir els panells sanitaris de PVC?

El revestiment amb panells sanitaris de PVC sutilitza en una gran varietat dentorns. Com ja hem esmentat, a  indústries d'alimentació, hospitals i centres de salut, el revestiment sanitari de PVC s'utilitza en àrees com sales blanques de les diferents empreses d'alimentació com són assecadors de pernil, indústria de la conserva, pesca, però també a hospitals es revesteixen quiròfans, banys i consultes per garantir un ambient net i segur per als pacients i el personal mèdic.

També s'utilitza aquest material a laboratoris on es realitzen anàlisis i experiments delicats amb substàncies que, moltes vegades, comporten perill biològic, ja que el revestiment sanitari de PVC ajuda a prevenir la contaminació i proporciona una superfície fàcil de netejar per mantenir els estàndards de seguretat.

Així mateix, els panells sanitaris de PVC s'utilitzen molt a la indústria alimentària en àrees de producció, emmagatzematge i processament d'aliments per garantir la seguretat del producte final i complir les estrictes normes d'higiene que comporta la manipulació d'aliments

Avantatges del PVC en comparació amb altres materials

El PVC és una opció més neta i econòmica en comparació amb altres materials utilitzats habitualment en revestiments de parets, com l'acer inoxidable o la rajola, cosa que el fa atractiu per a projectes amb pressupostos limitats. A més, requereix un manteniment mínim en comparació amb altres materials, cosa que també ajuda a reduir el cost en manteniment amb el pas del temps: només cal netejar-lo amb regularitat amb productes de neteja habituals.

De la mateixa manera, la instal·lació de revestiments sanitaris de PVC és ràpida i senzilla, la qual cosa abarateix la mà dobra i el temps dinactivitat durant el procés dinstal·lació en comparació amb altres materials més complicats de muntar. Un panell sanitari de PVC es pot instal·lar cargolant-lo directament a la paret o sostres. No requereix mà d'obra qualificada, auqluier persona pot instal·lar-lo. 

Finalment, un altre aspecte positiu del PVC és que és un material més respectuós amb el medi ambient que altres que s'utilitzen per a revestiment sanitari, ja que és un material reciclable que pot ser reutilitzat en la fabricació de nous productes, reduint així la quantitat de deixalles plàstiques que acaben en abocadors. A més, la producció de PVC requereix menys energia que altres materials com l'acer o l'alumini, cosa que ajuda a reduir les emissions de carboni i el consum de recursos naturals.