Per què el món desaprofita un terç dels aliments produïts?

El malbaratament d'aliments és un problema global que afecta tots els països, des dels més desenvolupats fins als més pobres. S'estima que cada any es desaprofiten entre 1,2 i 1,4 bilions de tones d'aliments, cosa que representa aproximadament un terç de la producció mundial.

Hi ha múltiples causes, que es poden classificar en tres etapes de la cadena alimentària: producció, processament i consum.

A la producció, els aliments es poden desaprofitar per diversos motius, com:

 • Clima: Les condicions climàtiques adverses, com les sequeres, les inundacions o les plagues, poden provocar la pèrdua de collites.
 • Pràctiques agrícoles ineficients: L'ús excessiu de fertilitzants i pesticides, així com la mala gestió de laigua, poden danyar els cultius i reduir el seu rendiment.
 • Deixalles postcollita: Els aliments es poden danyar o perdre la qualitat durant el transport, l'emmagatzematge o la distribució.

Al processament, els aliments es poden desaprofitar per:

 • Pèrdues durant el processament: Es poden perdre o danyar durant les operacions de pelat, envasament o transport.
 • Deixalles de productes no conformes: Els que no compleixen amb els estàndards de qualitat o seguretat es poden rebutjar.

En el consum, els aliments es poden desaprofitar per:

 • Compra excessiva: Els consumidors poden comprar més aliments dels que necessiten, cosa que porta a l'acumulació de sobres.
 • Mala planificació dels menjars: Els consumidors poden preparar més menjar del que poden menjar, cosa que porta a la pèrdua.
 • Confusió sobre les etiquetes: Els consumidors poden confondre les dates de consum preferent i de caducitat, cosa que porta a la deixalla de queviures.

Conseqüències del malbaratament

El malbaratament té una sèrie de conseqüències negatives, entre les quals s'inclouen:

 • Impacte ambiental: El malbaratament genera emissions de gasos d'efecte hivernacle, que contribueixen al canvi climàtic. També requereix l'ús de recursos naturals, com ara aigua, terra i energia, que podrien utilitzar-se per a altres fins.
 • Costos econòmics: El malbaratament té un impacte negatiu a l'economia, ja que representa una pèrdua de recursos i oportunitats.
 • Problemes socials: El malbaratament contribueix a la gana i la malnutrició, ja que priva les persones d'aliments que podrien ser consumits.

Què es pot fer per reduir el malbaratament?

Hi ha diverses accions que es poden prendre per reduir el malbaratament d'aliments, tant a nivell individual com col·lectiu.

 • A nivell individual:
  • Planificar les compres i els àpats.
  • Emmagatzemar-los adequadament.
  • Aprofitar les sobres.
  • Donar-los a organitzacions benèfiques.
 • A nivell col·lectiu:
  • Millorar l'eficiència en la producció i la distribució: Això es pot assolir mitjançant el desenvolupament de noves tecnologies i pràctiques agrícoles, així com la millora de la infraestructura d'emmagatzematge i transport.
  • Educar els consumidors sobre com evitar el malbaratament: Això es pot fer mitjançant campanyes de sensibilització i la promoció d'hàbits de consum més sostenibles.

Reduir el malbaratament d'aliments és un desafiament global que requereix el compromís de tothom. En prendre petites accions al nostre dia a dia, podem ajudar a mitigar aquest problema i contribuir a un món més sostenible.