La mineria verda de Bitcoin, una aposta sustentable

La "mineria verda de Bitcoin" fa referència a pràctiques de mineria de criptomonedes que busquen minimitzar l'impacte ambiental associat amb la generació de noves unitats de bitcoin. La mineria de bitcoin és el procés mitjançant el qual es verifiquen i afegeixen noves transaccions a la cadena de blocs de bitcoin, i els miners són recompensats amb noves bitcoins per la seva contribució.

Històricament, la mineria de bitcoin ha estat objecte de crítiques a causa del consum intensiu d'energia. Els miners utilitzen equips informàtics potents per resoldre problemes matemàtics complexos que verifiquen les transaccions, i aquest procés requereix una gran quantitat d'energia. Algunes operacions de mineria de bitcoin utilitzen grans quantitats d'electricitat, sovint provinent de fonts no renovables, cosa que ha portat a preocupacions sobre el seu impacte ambiental.

La mineria verda de bitcoin cerca abordar aquests problemes adoptant pràctiques més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Els bitcon produïts després poden adquirir-se en plataformes com immediat 10.0 reopro. Aquí hi ha algunes estratègies que els miners poden implementar per aconseguir la mineria verda de bitcoin:

 1. Ús d'energies renovables: Els miners poden optar per utilitzar fonts d'energia renovable, com ara la solar, eòlica o hidroelèctrica, per alimentar les operacions.
 2. Eficiència energètica: L'actualització de maquinari per fer-lo més eficient en termes energètics pot reduir el consum total d'electricitat a la mineria.
 3. Ubicació estratègica: Col·locar les operacions de mineria a àrees amb accés a fonts d'energia renovable pot ser una estratègia, ja que redueix la dependència de combustibles fòssils.
 4. Reciclatge de calor: Algunes operacions de mineria de bitcoin busquen utilitzar la calor generada pels equips de mineria per a calefacció en lloc de deixar-lo dissipar.
 5. Desenvolupament de tecnologies més eficients: La investigació i desenvolupament continu de maquinari més eficient en termes energètics és essencial per millorar la sostenibilitat de la mineria de bitcoin.

És important destacar que, si bé hi ha esforços en curs per fer que la mineria de bitcoin sigui més verda, encara hi ha desafiaments significatius. La indústria està en constant evolució, i s'espera que les solucions per mitigar l'impacte ambiental de la mineria de bitcoin continuïn desenvolupant-se a mesura que la consciència ambiental augmenta a la comunitat de criptomonedes.

La mineria verda de Bitcoin ja existeix

Segons l'Índex de Consum Elèctric de la Mineria de Bitcoin que elabora la Universitat de Cambridge, el 26% de l'electricitat que va consumir la indústria el 2022 va provenir d'energia hidroelèctrica, eòlica, solar o altres fonts renovables.

Alguns dels llocs on es duu a terme la mineria verda de Bitcoin són:

 • Canadà: El país compta amb una gran quantitat denergia hidroelèctrica, que és una font denergia neta i renovable. Algunes de les empreses mineres de Bitcoin que operen al Canadà inclouen Hut 8 Mining i Bitfarms.
 • Islàndia: El país té una gran quantitat denergia geotèrmica, que és una altra font denergia neta i renovable. Algunes de les empreses mineres de Bitcoin que operen a Islàndia inclouen Genesis Mining i Greenidge Generation.
 • Estats Units: El país té una gran quantitat denergia renovable, incloent energia solar, eòlica i hidroelèctrica. Algunes de les empreses mineres de Bitcoin que operen als Estats Units inclouen Marathon Digital Holdings i Riot Blockchain.

A Argentina, també hi ha iniciatives per dur a terme la mineria verda de Bitcoin. Per exemple, l'empresa CryptoGranjas utilitza biogàs per alimentar les seves operacions mineres. El biogàs és un gas combustible que es produeix a partir de la descomposició de deixalles orgàniques.

La mineria verda de Bitcoin és una tendència creixent a la indústria. A mesura que els costos de lenergia renovable disminueixen, és probable que la proporció denergia verda utilitzada per la mineria de Bitcoin continuï augmentant.

Aquí hi ha alguns exemples específics de mineria verda de Bitcoin:

 • El 2022, l'empresa minera nord-americana Marathon Digital Holdings va inaugurar una nova instal·lació de mineria a Texas que s'alimenta exclusivament d'energia solar.
 • El 2023, l'empresa minera canadenca Hut 8 Mining va anunciar que estava construint una nova instal·lació de mineria a Islàndia que s'alimentaria d'energia geotèrmica.
 • El 2024, l'empresa minera argentina CryptoGranjas va anunciar que estava utilitzant biogàs per alimentar les operacions mineres.

Aquestes iniciatives mostren que és possible fer la mineria de Bitcoin de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient.