En què es diferencien l'economia verda i l'economia circular

L'economia verda i l'economia circular són dos conceptes estretament relacionats, però que tenen algunes diferències clau.

Economia verda

És un model econòmic que busca el creixement econòmic de manera sostenible, és a dir, reduint l'impacte ambiental i millorant el benestar social. Es basa en lús eficient dels recursos naturals, la inversió en energies renovables i la promoció de la innovació tecnològica.

Economia circular

La economia circular és un model de producció i consum que es basa en el principi de la circularitat. En lloc de seguir un model lineal d'extracció, producció, consum i eliminació de residus, cerca mantenir els recursos en ús durant el màxim temps possible.

Diferències

La diferència principal és que l'economia verda se centra en l'impacte ambiental, mentre que l'economia circular se centra en el cicle de vida dels productes i serveis.

La verda se centra a reduir el consum de recursos naturals, les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i altres impactes ambientals negatius. La circular, per la seva banda, se centra a prolongar la vida útil dels productes i serveis, reduir els residus i aprofitar els subproductes.

Altres diferències que podem trobar en aquests dos models són:

 • L'escala: La verda es pot aplicar a qualsevol sector o activitat econòmica, mentre que l'economia circular se centra principalment en la producció i el consum.
 • L'enfocament: La verda té un enfocament més global i l'economia circular té un enfocament més local.
 • Els objectius: L'objectiu de la verda és el creixement econòmic sostenible i l'objectiu de l'economia circular és la sostenibilitat ambiental.

Relació entre economia verda i economia circular

Són dos conceptes complementaris que poden contribuir a la transició cap a un model econòmic més sostenible. La verda pot ajudar a reduir l'impacte ambiental de l'economia circular, mentre que l'economia circular pot ajudar l'economia verda a assolir els objectius de creixement econòmic sostenible.

Canvi de paradigma

 • Verd: Representa una evolució dins del sistema econòmic existent, incorporant pràctiques més sostenibles sense canviar necessàriament fonamentalment l'estructura econòmica.
 • Circular: Proposa un canvi de paradigma més radical, desafiant la idea tradicional de producció i consum lineal per adoptar un enfocament més regeneratiu i sostenible.

exemples

Alguns exemples d'economia verda són:

 • La inversió en energies renovables
 • L'eficiència energètica als edificis.
 • La reducció de la contaminació industrial.
 • La protecció dels ecosistemes.

Alguns exemples d'economia circular són:

 • El reciclatge i la reutilització de materials.
 • El disseny de productes perquè siguin duradors i fàcils de reparar.
 • Leconomia col·laborativa.
 • La producció local.

En resum, l'economia verda s'enfoca a la sostenibilitat ambiental a través de l'adopció de pràctiques més netes i la reducció de l'impacte ambiental, mentre que l'economia circular se centra en la gestió eficient dels recursos al llarg de tot el cicle de vida dels productes, amb un èmfasi en la reutilització i el reciclatge. Tots dos enfocaments són importants per abordar els desafiaments ambientals i econòmics actuals.