Hidrogen Verd segueix la lògica de "destruir per progressar"

L'hidrogen verd és distribuït per agències internacionals, empreses i països en un procés anomenat "conversió d'energia", com el combustible del futur, una font d'energia per a l'intercanvi de combustible amb el combustible existent.

Alemanya té un paper central en aquesta política d'expansió de producció de combustible a tot el món, segons la investigació en nom del clima, fent un mapa important: transformació d'energia i rebuig de la natura per part de Luxemburg, Fons Brasil Roses va implementar el Fons Ciinis i el Programa Social per al Desenvolupament, l'Agricultura i el desenvolupament social, agricultura i societat (CPDA) Federal Da Rio-zhanero (UFRJ).

Segons una de les investigadores que participa a l'estudi, Karin Piecis, la necessitat d'hidrogen verd per a la transició energètica a Alemanya s'estima en 20 milions de tones, de les quals 10 milions de tones s'hauran de produir al país i la resta importar-se.

Alemanya, com un dels principals actors en la fixació de l'agenda de la Unió Europea (UE), pressiona altres membres; sobretot, adverteix l'investigador, França, Itàlia, Espanya i Portugal destinaran part dels recursos al desenvolupament d'aquest combustible.

Només el 2024, la UE planeja invertir 3,8 bilions d'euros a la indústria de l'hidrogen verd. L'objectiu és que l'hidrogen representi “almenys el 5,7% dels combustibles el 2030, any en què el 50% de la indústria l'hauria d'utilitzar, i augmentarà fins al 70% el 2035” – va dir Valenti a l'estudi.

Per això, s'estan fent esforços per signar acords amb països amb bones condicions de producció de combustibles, és a dir, “països en desenvolupament rics en sol i vent”.

Segons l'investigador, aquest pla cobreix principalment el Caucas Meridional, els països del Golf Pèrsic, el Marroc i Namíbia. A Llatinoamèrica, Xile, Argentina, Colòmbia, Uruguai, Mèxic i Brasil.

La producció d'hidrogen verd i la desforestació de l'Amazones

La producció d'hidrogen verd es presenta com a alternativa prometedora per a la descarbonització de l'economia global. No obstant això, és important considerar amb cura les implicacions ambientals de la seva producció, especialment en relació amb la desforestació de l'Amazones. Aquest assaig explorarà la complexa relació entre aquests dos temes, destacant els riscos i les oportunitats que sorgeixen.

Riscos de la desforestació per a la producció d'hidrogen verd:

  • Expansió de l'agricultura i la ramaderia: La demanda de terra per a la producció d'electrolitzadors i energia renovable (com la solar i l'eòlica) podria impulsar la desforestació per a l'expansió de l'agricultura i la ramaderia. Això al seu torn alliberaria grans quantitats de CO2 emmagatzemat a la biomassa vegetal, cosa que contradiu els objectius climàtics de la producció d'hidrogen verd.
  • Pèrdua de biodiversitat: La desforestació de l'Amazones, un dels ecosistemes més biodversos del planeta, comporta la pèrdua irreversible d'espècies vegetals i animals. Això no només afecta la riquesa natural del planeta, sinó que també té un impacte negatiu als serveis ecosistèmics que brinda el bosc, com la regulació del clima i la purificació de l'aire.
  • Impacte social: La desforestació afecta directament les comunitats indígenes i tradicionals que depenen del bosc per a la seva supervivència. La pèrdua de les terres i els mitjans de vida pot generar conflictes socials i desplaçament forçat.

Oportunitats per a una producció sostenible:

  • Planificació acurada i zonificació: És crucial desenvolupar plans de desenvolupament territorial que identifiquin àrees adequades per a la producció d'hidrogen verd sense afectar àrees d'alt valor ambiental o social. La zonificació pot ajudar a protegir àrees sensibles i promoure la coexistència entre la producció denergia i la conservació ambiental.
  • Tecnologies de producció eficients: El desenvolupament de tecnologies de producció dhidrogen verd més eficients en lús de la terra pot reduir la necessitat de desforestació. La recerca i la innovació en aquest camp són essencials per minimitzar limpacte ambiental de la producció dhidrogen verd.
  • Incorporació de comunitats locals: És fonamental involucrar les comunitats locals en el procés de planificació i desenvolupament de projectes d'hidrogen verd. El seu coneixement i experiència són invaluables per assegurar que la producció sigui sostenible i beneficiï les comunitats que viuen a l'entorn del projecte.

Conclusió:

La producció d´hidrogen verd té el potencial de ser una font d´energia neta i sostenible. Tot i això, és crucial abordar els riscos de desforestació associats amb la seva producció per evitar que es converteixi en una solució falsa a la crisi climàtica. La planificació curosa, l'adopció de tecnologies eficients i la inclusió de les comunitats locals són elements essencials per garantir una producció d'hidrogen verd sostenible i responsable.

És important destacar que la desforestació de l'Amazones no està relacionada només amb la producció d'hidrogen verd, sinó també amb altres activitats com la mineria, la tala il·legal i l'expansió urbana. Abordar aquest problema de manera integral requereix una acció concertada per part de governs, empreses i comunitats per protegir aquest ecosistema vital.