Construcció sostenible amb cànem, fongs i closques de cacauet

La investigació realitzada pel CIDCaM i l'INCAPE és un avenç important en el desenvolupament de materials per a la construcció sostenible. El biomaterial desenvolupat combina les propietats aïllants de la fibra de cànem, la closca de cacauet i el fong Pleurotus Ostreatus.

El Centre de Recerca i Desenvolupament de Cannabis Medicinal, Aqüicultura i Agroecologia (CIDCaM) de Santa Fe i l'Institut d'Investigacions en Catàlisi i Petroquímica (INCAPE) del Conicet van anar a càrrec de l'estudi emmarcat al Grup de Recerca en Compostos d'Interès Industrial i Catàlisi (GICIC).

La fibra de cànem és un material natural que té excel·lents propietats aïllants tèrmiques i acústiques. La closca de cacauet és un subproducte de la indústria alimentària que també té propietats aïllants. El fong Pleurotus Ostreatus és un fong comestible que es pot utilitzar per unir els materials i millorar-ne les propietats mecàniques.

Resultats de la investigació sobre materials per a construcció sostenible

Els resultats de la investigació van mostrar que el biomaterial desenvolupat té una resistència tèrmica comparable als materials aïllants tradicionals, com ara el poliestirè expandit. A més, el biomaterial té una bona resistència mecànica, cosa que el fa adequat per al seu ús en la construcció sostenible.

El biomaterial desenvolupat té el potencial de reemplaçar els materials aïllants tradicionals, que són sovint derivats de combustibles fòssils. L'ús d'aquest biomaterial contribuiria a reduir la petjada de carboni de la indústria de la construcció.

Els següents són alguns dels beneficis del biomaterial desenvolupat

  • És sostenible ja que està fet de materials naturals.
  • És eficient energèticament, ja que té bones propietats aïllants.
  • És resistent, ja que té una bona resistència mecànica.
  • És biodegradable, ja que es pot descompondre a la natura.

Els biomaterials a base de miceli es caracteritzen per l'estructura del miceli i la idoneïtat dels substrats de lignocel·lulosa per al seu creixement, com els residus agrícoles del cànem i el cacauet. Els primers resultats obtinguts de l'avaluació física i mecànica d'escumes micel·lials mostren la densitat òptima també per a la producció de productes utilitzats per a aïllament i embalatge.

El biomaterial desenvolupat encara està en fase de desenvolupament, però té el potencial de revolucionar la indústria de la construcció.

Ecoportal.net

Amb informació de: https://cannabicaargentina.com/