L'educació sostenible que demanen els futurs professionals

Els que busquen informació activa per desenvolupar el seu pla de formació hauran de tenir en compte els canvis que s'han produït i com es perfilen els professionals del futur. La sostenibilitat i la igualtat doportunitats, entre altres valors responsables, seran factors molt rellevants.

La digitalització i l'auge de noves professions

La digitalització ha donat lloc a la creació d'una gran quantitat d'oportunitats diferents de les que hi havia fa 10 o 20 anys. De fet, hi ha professions que són exclusives de l'àmbit digital.

Això genera la necessitat de crear plans formatius més complets i competitius per als estudiants, de manera que aquests puguin desenvolupar-se plenament al mercat i accedir a llocs de treball rellevants.

Algunes curses tradicionals ara inclouen apartats que abans no es contemplaven. Les ciències empresarials, per exemple, ara tracten qüestions com el Blockchain, la gestió de la informació, el Big Data o el desenvolupament de negocis completament digitals.

D'altra banda, curses com les relacionades amb la gestió de la sostenibilitat estan despuntant fortament gràcies a la tendència global de conscienciació respecte a la cura del medi ambient. Això ja podem apreciar-ho en els plans de formació de les empreses més capdavanteres del sector com Euroinnova International Online Education.

Nou enfocament en el marc educatiu global

La sostenibilitat no és l'únic element que té en compte els plans de formació més moderns i més ben adaptats al futur. La gestió de la informació i la privadesa de l'usuari són àmbits en què s'estan creant moltes oportunitats de treball i que per tant demanen professionals qualificats.

Ara també resulten molt interessants els plans de formació relacionats amb la ciberseguretat. A més, a hores d'ara no s'entén una bona formació sense la transmissió de valors que ajudin a generar un impacte positiu al desenvolupament social.

La igualtat d'oportunitats, accessibilitat i inclusió són aspectes que ara es treballen i es poleixen als plans de desenvolupament més competitius. Als plans de formació moderns també els interessen les grans preocupacions socials: la fam al món, la desigualtat, etc. Les carreres més competitives formen els futurs professionals per a la gestió del canvi cap a una societat més justa i sostenible a tots els nivells.

Més competitivitat i oportunitats per a tothom

Als plans de formació més avantguardistes i amb un enfocament més innovador els interessa guiar l'estudiant en la consecució dels objectius personals. Això implica la formació en llengües estrangeres perquè puguin tenir més marge d'oportunitats, així com l'homologació dels títols perquè permetin accedir a llocs de treball al mercat internacional.

Desenvolupaments vitals plens adaptats a la demanda d'ocupació real

Hi ha professionals tradicionals que continuaran sent crucials per al funcionament de la societat com el dret, l'economia, etc. No obstant això, a més d'aquestes carreres professionals, que ara inclouen components educatius innovadors, en podem trobar una gran varietat de noves oportunitats d'ocupació a les carreres més modernes.

Enginyeria de dades

Els enginyers de dades són els professionals responsables de recopilar, analitzar i gestionar grans quantitats de dades. Aquests s'utilitzen generalment per al desenvolupament de tecnologies d'aprenentatge automàtic o intel·ligència artificial, que actualment s'aplica en una gran quantitat d'àmbits amb molt bons resultats.

Especialistes en ciberseguretat

La ciberseguretat és una de les àrees més rellevants dins de la transformació digital. Aquests professionals són els encarregats de protegir tant els sistemes informàtics com les xarxes de connectivitat de l'empresa davant dels atacs de seguretat cibernètica, que evolucionen ràpidament.

Desenvolupadors de programari

Sense els desenvolupadors de programari seria impossible que avui dia poguéssim gaudir de la connectivitat com avui ho fem. Aquesta és una de les professions més demandades actualment, fruit de la digitalització, i amb més ocupabilitat. Això té a veure amb la gran quantitat d'empreses que es registren cada any a tots els països i que demanen professionals capaços de donar resposta a necessitats molt específiques.

màrqueting digital

El màrqueting sempre ha estat present a la vida de les empreses, de fet, neix per donar solució a les seves necessitats específiques. Tot i això, l'entorn digital difereix molt del tradicional al qual sempre s'ha dedicat aquesta branca, fins ara. Per això es demanen professionals amb experiència en el sector que puguin donar una solució eficaç a les empreses que neixen o desenvolupen part de la seva activitat al mercat online.

Analistes de dades

Finalment, la transformació digital ha creat una nova posició dins d'aquest mercat específic, tot i que també té aplicació sobre el mercat convencional, que consisteix a analitzar les dades d'una empresa, amb l'objectiu de presentar-la de manera efectiva perquè les empreses puguin prendre les millors decisions estratègiques.

Els analistes de dades són una part fonamental del canvi en la societat, de la seva ètica i precisió depenen que les accions de l'empresa puguin tenir més impacte social positiu.

A més de totes aquestes opcions, la digitalització també demana alta especialització als camps de la logística o l'atenció al client, per aconseguir els millors resultats d'aplicació.