Quina és la importància de leducació ambiental?

En la seva definició sobre Educació Ambiental, les Nacions Unides ens indica que aquesta té com a objectius la formació dels individus per conèixer i reconèixer les interaccions entre allò que hi ha de natural i de social al seu entorn i per actuar en aquest entorn. Intentant no imprimir a les activitats orientacions que posin en greu deteriorament l'equilibri que els processos naturals han desenvolupat, fent possible l'existència d'una qualitat ambiental idònia per al desenvolupament de la vida humana.

És necessari abordar la temàtica de la cura del medi ambient amb la serietat necessària per poder revertir els hàbits que van causar danys, fins ara, al nostre planeta. Cal incorporar la idea que amb el córrer del temps i mantenint comportaments perjudicials cap a l'ambient anem perdent l'oportunitat de tenir una millor qualitat de vida, deteriorem el nostre planeta i els éssers que hi habiten.

És evident la necessitat de sensibilització des de cadascun de nosaltres, per repensar en quins valors i actituds, s'acosta el canvi cultural que hem d'assumir, pel que fa a les problemàtiques ambientals.

Més enllà de l'educació tradicional, és a dir, del fet d'impartir un coneixement, l'educació ambiental relaciona l'home amb el seu ambient, amb el seu entorn i busca un canvi d'actitud, una presa de consciència sobre la importància de conservar per al futur i per millorar la nostra qualitat de vida.

L'adopció d'una actitud conscient davant del medi que ens envolta, i del qual formem part indissoluble, depèn en gran mesura de l'ensenyament i l'educació de la infància i la joventut. Per això, correspon a la pedagogia ia l'escola exercir un paper fonamental en aquest procés.

Educació ambiental integral

L'educació ambiental és un procés educatiu, integral i interdisciplinari que considera l'ambient com un tot i que busca involucrar la població en general en la identificació i la resolució de problemes a través de l'adquisició de coneixements, valors, actituds i habilitats, la presa de decisions i la participació activa i organitzada.

El nen creix i es desenvolupa sota la influència d'un complex procés docent-educatiu, en què l'escola compleix un encàrrec social que té l'objectiu que el futur ciutadà rebi ensenyament i educació, i s'integri a la societat on viu de una manera harmònica, format políticament i ideològicament en correspondència amb els principis de la nostra societat. En aquest sentit, cal educar el nen perquè ocupi plenament el lloc que li correspon a la natura, com a element component d'aquesta. Ell ha de comprendre que és part integrant del sistema ecològic i que, com a tal, té deures per complir.

La formació i el desenvolupament d'hàbits correctes als estudiants, pel que fa a la protecció del medi ambient a l'escola i els seus voltants, contribueixen a vincular la teoria amb la pràctica ia familiaritzar-los amb aquestes tasques i exigències a escala local. Això facilita que comprenguin la importància de la protecció del medi ambient i els seus diferents factors, a nivell regional i nacional, i com una societat pot planificar i controlar la influència del medi ambient en benefici de la col·lectivitat.

Aprofitar aquests temes, que són continguts de l'ensenyament escolar però amb una finalitat, que no sigui només el de la informació, que es transgredi aquest límit. Que arribi fins a la formació dun ciutadà conscient i involucrat en aquesta problemàtica.

La necessitat d'abordar la problemàtica ambiental requereix una perspectiva que involucri la crítica dels diferents sabers i el desenvolupament del coneixement humà per crear alternatives. Per això, a més dels obstacles econòmics i socials donats per l'estil de desenvolupament per abordar la problemàtica ambiental, les possibilitats de revertir els processos de deteriorament ambiental es veuen també limitats per la pròpia conformació del procés educatiu i de construcció del coneixement.

Una perspectiva sistèmica

És necessari abordar l'estudi del que és ambiental en l'educació des d'una perspectiva sistèmica. Hem d'estar conscients que la conceptualització d'educació ambiental inclou continguts de diversos camps: conservació, equitat, contaminació, ambients urbans/rurals, drets humans, ecologia, ciències ambientals, educació integral, població, energia, pobresa, ètica, desenvolupament sustentable, societat, tecnologia, qualitat de vida, entre d'altres. A més, que aquests camps s'entrecreuen i es trasllapen. Aleshores hem de concretar quines relacions, interaccions, resultats o conseqüències ens interessa descobrir i posteriorment comunicar.

Des de l'Estat cal la incorporació amb caràcter obligatori de la matèria educació ambiental a favor de les generacions futures i una qualitat de vida adequada.

L'educació ambiental a l'Argentina està poc més que en bolquers, malgrat els esforços i els plans oficials que s'estan intentant implementar, tant al Ministeri d'Educació de la Nació com als organismes equivalents de les províncies, a causa de:

La manca de connexió entre les mesures individuals que s'implementen i la problemàtica social, el caràcter temporal de les accions proposades (no condueixen a la formació d'hàbits), no es permet desenvolupar la creativitat dels subjectes, ja que no hi ha continuïtat entre el contingut que es transmet i les concepcions i representacions dels subjectes i per finalitzar, la manca de la informació sobre els problemes locals en conjunció amb la problemàtica nacional. L'assistència oficial és escassa o pràcticament nul·la.

Això és degut, principalment, a la precària importància que sovint es dóna a l'educació, tant des de l'estat com altres sectors de la societat, es tradueix com una contracció del sistema educatiu públic, com a efecte d'un pressupost baix i l'absència d'un debat sobre la qualitat i els beneficis de l'educació impartida.

Aquesta educació transcendeix l'àmbit formal de l'educació tradicional, no circumscrivint-se únicament als centres educatius, sinó emprant-se, també, a l'àmbit laboral, a l'empresa o al centre de treball, sent aquest un vehicle excel·lent per comunicar valors a favor de l'ambient , relacionant-ho amb les característiques productives. D'altra banda, el desenvolupament eficaç de l'educació ambiental demana el ple aprofitament de tots els mitjans públics i privats de què la societat disposi, a través de diferents sistemes i subsistemes d'aplicació, vinculant-se amb la legislació, les polítiques, els plans i els programes d'execució, les mesures i els mecanismes de control ia totes les decisions que els governs adoptin respecte a l'ambient.

Cal estimular la formació de societats socialment justes i ecològicament equilibrades, que conservin una relació d'interdependència i diversitat entre si.

L'educació ambiental, en el context del desenvolupament sostenible, ha de generar amb urgència, canvis en la qualitat de vida i més consciència en la conducta personal, així com harmonia entre els éssers humans i amb altres formes de vida.

L'aplicació de l'educació ambiental no consisteix, doncs, en una mera aplicació d'ajustos i complements als programes tradicionals de l'educació; més aviat es tracta de convocar nous enfocaments, nous continguts i nous mètodes, fent més flexibles les tradicionals estructures dels sistemes educatius. www.ecoportal.net

Cristian Frers – Tècnic Superior en Gestió Ambiental i Tècnic Superior en Comunicació Social – Argentina

1 comentari a «Quina és la importància de l'educació ambiental?»

  1. Excel·lent la iniciativa que el Banc ha pres sobre l'ús eficient de l'energia, ja que no només s'enfoca en la necessitat de reduir la factura energètica, sinó també en la reducció de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

Els comentaris estan tancats.