Com s'optimitza el reciclatge de cartró a empreses?

En un món cada cop més conscient de l'impacte mediambiental, la gestió responsable dels recursos esdevé essencial. En aquest context, el cartró, un material versàtil i àmpliament utilitzat a la indústria, es destaca com un candidat clau per millorar les pràctiques de reciclatge a nivell industrial.

Aquest article explora estratègies innovadores i pràctiques efectives destinades a optimitzar el reciclatge de cartró en entorns industrials, buscant no només reduir residus, sinó també fomentar la sostenibilitat i l'eficiència en el cicle de vida d'aquest material valuós utilitzant equips com, per exemple, compactadores de cartró.

Com es recicla el cartó?

El procés industrial de reciclatge per a cartró és similar al reciclatge normal de paper. En específic, per reciclar el cartró a nivell industrial es requereix:

 1. Recollir el cartró a reciclar.
 2. Classificar el cartró recol·lectat en grups d'acord amb el tipus i el procés de reciclatge.
 3. Es tritura i torna polpa el cartó.
 4. Es filtra la polpa per remoure tot el que no es vol al cartó.
 5. S'asseca la polpa en forma de làmines.
 6. Es processen les làmines amb equip especialitzat per aconseguir el cartró en la forma i la mida desitjats.

Naturalment, aquesta és una versió simplificada i resumida del reciclatge complet i no inclou diversos passos intermedis que no se solen esmentar al procés. Tot i això, és en aquests passos intermedis on, en moltes ocasions, es pot millorar el procés.

reciclatge de cartró

Quins passos intermedis ens interessen per millorar el reciclatge de cartró industrial?

Així, parlem de passos auxiliars que, encara que no actuen directament en el processament del cartró a reciclar, continuen sent una part integral del procés. Ara com ara, ens centrarem en dos:

 • El transport del cartró recol·lectat.
 • L'emmagatzematge del cartró recol·lectat.

És allà, on qualsevol persona que hagi participat directament en el procés de reciclatge pot veure sense dificultat el problema comú més gran en ambdós passos: El cartró per a reciclatge ocupa molt d'espai. Ve en caixes trencades, restes recuperades i peces soltes d'assemblatges amb diferents fins, mides, formes i estats.

A primera vista, pot semblar trivial i fins i tot insignificant, però és crucial recordar que estem abordant el reciclatge industrial de cartró. En altres paraules, la rendibilitat del procés depèn del volum de material processat. Per això, l'espai ocupat pel material sense processar es pot convertir ràpidament en un problema significatiu. Això comporta:

 1. Augment en la quantitat de desplaçaments per recollir i transportar el material, cosa que es tradueix directament en un increment dels costos durant la fase de recol·lecció, així com en el temps i en la quantitat d'unitats de transport requerides.
 2. Augment en la necessitat despai per emmagatzemar el material sense processar, la qual cosa demana un flux més extens en el procés o, alternativament, una ampliació de lespai demmagatzematge. És important destacar que, en totes dues situacions, la inversió de recursos és més gran, la qual cosa resulta en un augment dels costos del reciclatge i una disminució en la rendibilitat del procés.

Identificat el problema comú, el següent és respondre la pregunta: Com podem resoldre'l?

Millorant els passos auxiliars al reciclatge industrial de cartró

La solució al problema ve del fet que el cartró, per resistent que sigui, continua sent un material relativament tou. Per això és força senzill comprimir-ho amb l'equip correcte (compactadores de cartró), fins i tot quan es parla de quantitats industrials. Com a resultat:

 • Es podrà transportar més quantitat de material amb menys unitats gràcies al fet que, fins i tot comprimit, el cartró no és massa pesat.
 • Es requerirà molt menys espai per emmagatzemar el material sense processar, reduint els costos demmagatzematge de forma notable.

Aquesta solució és llavors un pas addicional en el procés que, fins i tot comptant el cost de l'equip necessari per implementar-la, resulta rendible a llarg termini. Això és el punt que, per a plantes de major capacitat, la inclusió de la compressió al procés és un requisit en lloc d'una opció.

Queda llavors una sola pregunta per contestar per saber com millorar el procés de reciclatge industrial de cartró: Quin equip necessites per comprimir-ho?

L'important paper de les compactadores de cartró

La bona notícia rau que, un cop identificat el problema que requereix solució, la resposta és força clara: cal una compactadora de cartró. Aquests dispositius industrials tenen la capacitat de reduir el volum del cartró a reciclar fins a un 400%.

En altres paraules, en incloure una compactadora de cartró a l'equació, podràs transportar, i emmagatzemar, 4 vegades més cartó amb les mateixes unitats i espai. Per què és això rendible?

Per molts motius, començant pel fet que l'espai i el transport són costos constants en el temps. En altres paraules, qualsevol reducció en ells és diners que es deixa de gastar constantment.

En conclusió, l'adopció d'una compactadora de cartró es presenta com una solució efectiva i rendible per als desafiaments associats amb el transport i l'emmagatzematge de materials reciclables a nivell industrial.

En aprofitar la capacitat de reducció de volum d'aquests dispositius, s'aconsegueix una eficiència significativa, permetent el transport i l'emmagatzematge d'una quantitat substancialment més gran de cartró amb els mateixos recursos existents. Aquest enfocament no només es tradueix en estalvis econòmics continus en minimitzar costos operatius constants, sinó que també destaca la contribució cap a pràctiques més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

La inversió en una compactadora de cartró no sols optimitza la gestió de residus, sinó que també impulsa l'eficiència i la responsabilitat ambiental en el reciclatge industrial. En darrer terme, la integració d'aquesta tecnologia no només millora la rendibilitat, sinó que també representa un pas cap a un model de negoci més sostenible i conscient de l'entorn.