El petroli genera metamorfosi en invertebrats marins

El petroli i els seus residus poden induir ràpidament els processos biològics relacionats amb el canvi que experimenten els animals en el desenvolupament, en alterar el cicle i els temps naturals. Així conclou un estudi internacional, amb participació de l'Institut Universitari de Recerca en Aqüicultura Sostenible i Ecosistemes Marins ECOAQUA.

Rodrigo Almeda del Departament de Biologia i de l'Institut de Recerca en Ecosistemes Marins i Aqüicultura Sostenible (ECOAQUA, Grup EOMAR), juntament amb diversos centres internacionals, duu a terme un projecte de recerca destinat a validar per primera vegada com el petroli i els residus generats de la producció i combustió poden desencadenar la metamorfosi de les larves d'invertebrats marins.

Segons les investigacions, aquestes substàncies poden desencadenar ràpidament processos biològics relacionats amb els canvis que pateixen aquests animals. En particular, la metamorfosi induïda artificialment per compostos químics que es troben al petroli pot tenir el potencial d'impactar negativament la supervivència i la reproducció dels invertebrats marins, provocant la pèrdua d'oportunitats d'escollir un lloc ideal per assentar-se i desenvolupar-se.

Els invertebrats marins afectats pel petroli

Fins al 80% dels invertebrats marins tenen larves planctòniques, que tenen un paper important en el reclutament bentònic –el reclutament i la supervivència dels animals adherits al fons marí– i l'activitat dels ecosistemes marins.

Els estudis experimentals realitzats després de l'exposició a contaminants en microcosmos i determinació per microscòpia han demostrat que la inducció de metamorfosi induïda pel petroli passa a larves d'eriçons de mar (equinoderms) i gasteròpodes marins (cargols). Aquests fets indiquen que aquest efecte no es limita a un grup específic d'invertebrats sinó que es pot generalitzar.

Alguns d'aquests invertebrats, com els eriçons de mar, són espècies clau que influeixen en altres espècies i regulen els patrons dels ecosistemes costaners.

L'impacte del oli en el cicle vital dels invertebrats mai no s'havia observat abans, i els investigadors alerten del seu profund impacte en les poblacions d'invertebrats marins i en la diversitat biològica dels ecosistemes costaners tant a les Canàries com a tot el món donat l'increment de la contaminació dels litorals per abocaments de petroli, derivats petroquímics i altres residus.

Referència:

Rodrigo Almeda et al. Ciència i Tecnologia del Medi Ambient

Ecoportal.net

Amb informació de: https://www.agenciasinc.es/