Bioremediació per restaurar sòls contaminats

Cada any, els efluents agrícoles, residus industrials i els accidents industrials contaminen les aigües superficials, els sòls, l'aire, els corrents aquosos, i els reservoris. Una nova tècnica del compost, coneguda com a compost Bioremediació, s'està usant correntment per restaurar sòls contaminats, manejar l'aigua de les tempestes, controlar olors i degradar compostos orgànics volàtils.

Compost Bioremediació fa referència a l'ús d'un sistema biològic de microorganismes, en un compost madur, per segrestar o destruir els contaminants de l'aigua o del sòl. Els microorganismes consumeixen contaminants del sòl, aigües subterrànies i superficials i de l'aire.

Els contaminants són digerits, metabolitzats i transformats en humus i productes inerts, com a diòxid de carboni, aigua i sals. Ha provat ser efectiu a degradar o alterar molts tipus de contaminants, com hidrocarbons clorats i no clorats, químics preservants de fusta, solvents, metalls pesants, pesticides, productes del petroli, i explosius. Els compostos usats en la Bioremediació, són referits com a fets a mida o dibuixats, en el sentit que són fets especialment per tractar contaminants específics en llocs específics.

La meta final en tot projecte de remediació és tornar el lloc a la seva condició de precontaminació, la qual cosa inclou sovint reforestació o revegetació per estabilitzar el sòl tractat. A més de reduir els nivells de contaminació, el compost avança el seu objectiu facilitant el creixement vegetal. En aquest rol, el compost proveeix condicionament del sòl, i també proveeix nutrients a una àmplia varietat de vegetació.

Bioremediació del sòl

Contaminació de metalls pesants

El Dr. Rufus Chaney, un investigador agronòmic Sr. Del departament d'agricultura dels EUA, és un expert en l'ús de mètodes de compost per corregir llocs contaminats per metalls. A bowie, maryland, per exemple, va trobar un alt percentatge de plom als sòls adjacents a cases pintades amb pintura base plom. Per determinar l'efectivitat del compost en reduir la biobtenció del plom en aquests sòls, Chaney alimento rates amb sòl contaminat i amb sòl contaminat barrejat amb compost. Tant el compost com la terra atrapen el plom, reduint per tant la seva biodisponibilitat, el terra tractat amb compost va ser més efectiu que el no tractat. De fet, les rates no van exhibir efectes tòxics del sòl contaminat amb plom barrejat amb compost, mentre que si ho van exhibir amb el sòl sol.

En un altre estudi, el Dr. Lee Daniels i PD Schroeder de l'institut politècnic de virgínia, Blacksburg, Virginia, van posar remei a un lloc estèril contaminat amb sorres i llots, producte d'una mina de metalls pesants.

L'aplicació de compost revitalitzo el sòl per a ús agrícola. Es van aplicar 20 tones per acre per a producció Dr. Gra i 120 ton/acre per a cacauet.

Contaminants orgànics

El Dr. Michael Cole, un expert en la degradació de contaminants a terra, va remeiar un sòl contenint 3000 parts per milió (ppm) kl d'herbicida dicamba a nivells no detectables en 50 dies. Cole barreja xips de fusta i compost madur a terra per fer el substrat combinat, 10% (en volum) compost i xips de fusta, i 90% sòl contaminat. D'acord amb el Dr. Cole, el dicamba es degrada eventualment a terra, però el procés fa anys que no pas dies. A més d'accelerar el procés de bioremediació, l'ús del compost també pot estalviar diners. El mètode tradicional de remeiar mitjançant el farciment de terres i incineració, pot costar cinc vegades o més que la tecnologia de compostació. D'acord amb el Dr. Cole, la Bioremediació pel compost, més que qualsevol altra tècnica de neteja de terres, dóna per resultat una terra enriquida i deixa-la en millors condicions que abans de ser contaminada.

Contaminació d'hidrocarburs de petroli

A Seymour Jonson, base de la força aèria, prop de Goldsboro, carolina del nord, el sòl està contaminat com a resultat dels freqüents vessaments de combustible de jet i l'excavació per a tancs subterranis de dipòsit de combustibles. La base tracta amb una varietat de contaminants de petroli, incloent gasolina, querosè, fuel oil, jet fuel, fluid hidràulic, i oli per a motors.

El 1994, la base implemento un sistema de Bioremediació usant compost fet de deixalles de fusta i excretes de gall dindi. Anteriors sistemes de remediació van incloure aixecar el sòl contaminat i portar-lo a un fabricant de maons, on es va incinerar a altes temperatures. Comparat amb el cost d'aixecar, incinerar i compra de sòl net, la Bioremediació amb compost, li estalvio a la base US$ 133.000.- el primer any. L'ús del compost també va donar per resultat una neteja més ràpida, des que els projectes es completen en setmanes en comptes de mesos.

Els fongs del compost produeixen una substància que fa fallida els hidrocarburs del petroli, permetent que els bacteris del compost el metabolitzin. Una relació típica consisteix en 75% de sòl contaminat, 20% compost i 5% excreta de gall dindi. Una pala mecànica barreja i remena les piles per mantenir airejades. Després de barrejades, un niló vinílic cobreix les piles per protegir-les del vent i de la pluja, i per mantenir la humitat deguda i temperatura adequada per a un creixement microbial òptim.

Maneig de l'aigua de tempestes

És l'aigua excessiva no absorbida per terra després de pluges copioses. Cori per superfícies com carreteres, pàrquings, sostres d'edificis, pistes i jardins. En el seu viatge a cossos més grans d'aigua (llacs, corrents, rius) aquestes aigües poden comportar una àmplia gamma de potencialment contaminants ambientals, com ara metalls, olis i greixos, pesticides i fertilitzants. Aquest tipus de contaminants, pol·lucionen aigües rurals, danyen peixaters recreacionals i comercials i degraden la bellesa de vies aquoses. Aquesta aigua, d'acord amb l'agència ambiental de protecció ambiental, s'usa, han de ser tractades abans que es bolquin als corrents naturals. Per emplenar-ho, molts municipis i indústries s'estan abocant a solucions que involucren tecnologies i compost en comptes d'altres tractaments tradicionals molt més costosos. Hi ha, per exemple, un sistema de filtre que utilitza compost i que reté més del 90% de sòlids, 85% de greixos i olis i al voltant del 85% d'olis i greixos.

Biofiltració vs. Bioremediació

Biofiltració implica separar físicament partícules basat en la seva mida.

Bioremediació per contrast, implica un canvi bioquímic, en ser els contaminants o pol·lucionants metabolitzats per microorganismes, i convertits en inofensius, i estables constituents, com ara diòxid de carboni, aigua i sals.

*Traduït i resumit per Bioagro
Font: EPA 530-f-97-042 (United States Environmental Protection Agency)

Ecoportal.net