Què són les Ciutats Intel·ligents?

Les "ciutats intel·ligents" o "smart cities" són aquelles que utilitzen la tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) per millorar l'eficiència operativa, la sostenibilitat, la qualitat de vida dels ciutadans i la interacció entre el govern i els residents . Aquestes ciutats aprofiten la informació generada per sensors, dispositius i sistemes per prendre decisions més informades i oferir serveis de manera més efectiva.

Alguns dels elements clau d'una ciutat intel·ligent inclouen:

 1. Sensors i dispositius connectats: S'instal·len sensors a diferents parts de la ciutat per recopilar dades en temps real sobre diversos aspectes, com ara el trànsit, la qualitat de l'aire, el consum d'energia, etc.
 2. Xarxes de comunicació: Una infraestructura de comunicació sòlida, com ara xarxes de fibra òptica o tecnologies sense fil, permet la transmissió eficient de dades entre els diferents dispositius i sistemes.
 3. Plataformes de gestió de dades: S'utilitzen sistemes per recopilar, emmagatzemar i analitzar grans quantitats de dades generades pels sensors, proporcionant informació valuosa per a la presa de decisions.
 4. Gestió eficient de recursos: Les ciutats intel·ligents busquen utilitzar els recursos de manera més eficient, ja sigui energia, aigua, transport, etc. Això pot incloure sistemes d'il·luminació intel·ligent, xarxes elèctriques eficients, gestió del trànsit, entre d'altres.
 5. Participació ciutadana: Es fomenta la participació activa dels ciutadans mitjançant la tecnologia, permetent contribuir amb informació, rebre notificacions i participar en la presa de decisions a través de plataformes digitals.
 6. Govern electrònic: Utilització de tecnologies per millorar l'eficiència dels serveis governamentals, com ara l'atenció al ciutadà, la gestió de permisos i llicències, entre d'altres.
 7. Desenvolupament sostenible: La implementació de tecnologies cerca millorar la sostenibilitat mediambiental i reduir l'impacte ambiental de la ciutat.

Les ciutats intel·ligents busquen abordar els desafiaments urbans mitjançant l'aprofitament de la tecnologia per crear entorns més eficients, sostenibles i còmodes per als habitants. La implementació amb èxit d'aquestes tecnologies requereix una estreta col·laboració entre els sectors públic i privat, així com la participació activa de la comunitat.

Objectius per a les Ciutats Intel·ligents

Per al 2050, s'espera que el 70% de la població mundial viva a ciutats. Aquesta realitat significa que en les properes dècades els centres urbans enfrontaran cada cop més problemes relacionats, com ara:

 • Fonts d'energia
 • Emissions de CO2.
 • Planificació del trànsit.
 • Subministrament de béns i matèries primeres.

Proporcionar serveis de salut i seguretat a tots els residents d aquests grans i densos centres de població.
El model ideal de ciutat intel·ligent es basa principalment en els subsistemes següents:

Generació distribuïda.
Inclou ciutats intel·ligents on la generació elèctrica es distribueix per tot el territori mitjançant subministraments individuals (microgeneració) en lloc de centralitzar-se.

Xarxa intel·ligent.
Aquestes xarxes intel·ligents interconnectades s'anomenen xarxes intel·ligents i permeten el flux de dades bidireccional entre el centre de serveis (o centre de control) i els usuaris.

Mesurament Intel·ligent
És el mesurament intel·ligent de les dades de consum energètic de cada usuari mitjançant un telèmetre, la lectura de les dades es realitza de forma remota i en temps real.

Edificis intel·ligents
Els edificis urbans intel·ligents s'estan tornant intel·ligents com a model d'eficiència.
Els edificis domòtics respecten el medi ambient i tenen sistemes integrats de producció d'energia.
Sensors intel·ligents Els sensors intel·ligents estan dissenyats per recopilar totes les dades necessàries per fer que una ciutat sigui intel·ligent.
Són una part essencial per mantenir la ciutat connectada i informada i garantir que cada subsistema compleixi la seva funció.

eMobilitat
Introduir vehicles elèctrics i estacions de càrrega públiques i privades associades.

Tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).
Es tracta de tecnologies de la informació que ajuden a controlar els diferents subsistemes que componen una ciutat intel·ligent.
A través seu, les persones i les unitats administratives poden participar activament en la gestió de la ciutat.

Ciutadans Intel·ligents
Sens dubte, els ciutadans són una part fonamental d'una ciutat intel·ligent perquè sense la seva participació activa aquestes iniciatives no serien possibles.

Una ciutat moderna es pot convertir en una ciutat intel·ligent?

El concepte de ciutat intel·ligent no només se centra en nous projectes de desenvolupament urbà, sinó que també pretén convertir les ciutats existents en ciutats intel·ligents.

Aquests projectes en curs estan inclosos al Tractat de la Unió Europea 20-20-20, que estableix una sèrie d'objectius que cal assolir per al 2020:

Les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI) van disminuir un 20%.

El consum d'energia es reduirà un 20% gràcies a la millora de l'eficiència energètica.

El 20% de la producció elèctrica procedirà de fonts denergia renovables.

Actualment s'estan implementant projectes de reconstrucció i adaptació amb noves tecnologies tant a grans ciutats com a petites àrees urbanes, gràcies als quals les “ciutats intel·ligents” s'estan convertint en una realitat.