Per què és important adoptar una economia circular

En una economia circular els residus es redueixen, reutilitzen, reciclen o reconverteixen.

Si el món adopta un enfocament d'economia circular, els residus sòlids urbans podrien reduir-se de més de 4.500 milions de tones per any a menys de 2.000 milions de tones per al 2050, segons un informe nou de les Nacions Unides.

La iniciativa d'economia circular del Fòrum Econòmic Mundial, Consumers Zero Waste, té com a objectiu eliminar el problema dels residus plàstics fomentant l'ús d'envasos reutilitzables.

Els residus procedents de les llars i les empreses estan augmentant, inclosos els residus d'aliments, envasos, productes electrònics, mobles i roba. Un nou informe mostra que cada any es produeixen a tot el món més de 2 mil milions de tones d'aquest tipus de deixalles sòlides urbanes, una quantitat que arriba fins a la lluna i torna.

A mesura que l'economia i la població creixen, s'espera que aquests residus augmentin en més del 50% i arribin als 3.800 milions de tones per any el 2050. Aquesta és una mala notícia per a la Terra perquè les deixalles contribueixen a la “triple crisi” del planeta”: canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat i contaminació. Per això, l'economia circular és tan important.

Què és l'economia circular?

En una economia circular, els productes i materials estan dissenyats per ser reutilitzats, reciclats, recuperats o reconvertits perquè durin a l'economia el major temps possible. S'eviten o minimitzen les pèrdues. Com a resultat, es redueixen les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i l'ús insostenible dels recursos del planeta.

El Global Waste Management Outlook 2024, publicat pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i l'Associació Internacional de Residus Sòlids (ISWA), emfatitza el paper fonamental d'un enfocament econòmic de circularitat a la reducció de residus.

L'informe va analitzar tres escenaris:

1. Continuar utilitzant els mètodes actuals de generació i gestió de residus.

2. Millorar la gestió i reduir els residus.

3. Apuntar a un model d'economia circular en què el 60% del total de residus sòlids municipals (escombraries recol·lectades per les autoritats locals de llars i empreses) es recicle i la resta es gestioni de manera segura.

economia circular

Com l'economia circular pot ajudar a reduir els residus

Segons l?informe, si el món adopta el tercer escenari, l?enfocament d?economia circular podria reduir els residus sòlids municipals de més de 4.500 milions de tones per any a menys de 2.000 milions per al 2050.

Al mateix escenari, els residus emmagatzemats incontroladament o cremats en incendis també es destrueixen i les emissions disminueixen en més d'un 40% fins a 630.000 tones el 2050.

Això no només ajudarà a resoldre la crisi climàtica, sinó també a millorar la salut de les persones.

economia circular


L'argument sanitari a favor d'un enfocament tancat dels residus

Les deixalles de productes de consum com joguines, productes farmacèutics, productes de cura personal, additius alimentaris i deixalles plàstiques poden contaminar el medi ambient amb compostos tòxics que ingressen als cursos d'aigua ia les cadenes alimentàries.

Segons l'informe, els contaminants inclouen compostos que imiten, bloquegen o interfereixen amb l'acció de les hormones del cos, coneguts com disruptors endocrins.

Els disruptors endocrins, com el cadmi, l'amiant i l'arsènic, augmenten els riscos per a la salut, inclosos el càncer, el deteriorament cognitiu, l'obesitat i els trastorns reproductius, tant en dones com en homes.

economia circular

Practicar un reciclatge de residus més barat

L?informe mostra que un enfocament d?economia circular per a la gestió de residus urbans també generarà estalvis significatius. Continuar amb les pràctiques actuals de gestió de residus costarà més de 417 mil milions de dòlars anuals per al 2050, o un augment de 165 mil milions de dòlars respecte als costos del 2020.

En un escenari d‟economia circular que inclogui la reducció de residus il‟augment del reciclatge, el cost estimat seria de menys de 255 mil milions de dòlars l‟any.

Segons els autors de l'informe, un enfocament circular d'aquest tipus evitaria “costos exorbitants d'eliminació de residus” i “milloraria dràsticament els resultats ambientals”.

economia circular

Els projectes del Fòrum Econòmic Mundial donen suport a la transició cap a una economia circular

El Fòrum Econòmic Mundial ha llançat una sèrie d'iniciatives d'economia circular, inclosa la Iniciativa d'Indústria Circular, que va més enllà de la gestió de residus i inclou canvis més amplis als sistemes industrials. Segons el Fòrum, la cooperació és essencial per garantir la circularitat a la indústria. Això inclou col·laborar en lintercanvi de coneixements sobre economia circular, recerca pràctica, productes i materials.

Una altra de les iniciatives d'economia circular del Fòrum és la iniciativa Zero Waste Consumer, que té com a objectiu eliminar els residus plàstics del món tot fomentant l'ús d'envasos reutilitzables.

La iniciativa compta amb el suport d'una comunitat d'empreses de consum, noves empreses, organitzacions sense ànim de lucre i governs, incloses Coca-Cola, Greenpeace, Walmart i l'Agència de Protecció Ambiental dels EUA.
UU.

Ecoportal.net

Amb informació de: https://es.weforum.org/