La producció de mel ha disminuït des dels anys 1990

La producció de mel ha disminuït des dels anys 1990 i això és perquè les abelles mel·líferes, igual que altres insectes, enfronten temps difícils a tot el planeta a causa de la pèrdua d'hàbitat, l'ús de pesticides i el canvi climàtic.

La resposta final sobre el perquè d'aquesta disminució continua sent difícil d'assolir, però els investigadors de la Universitat Estatal de Pennsilvània diuen que finalment la poden haver trobat després d'una llarga anàlisi de dades de mig segle a tot Estats Units sobre variables com la productivitat mitjana per colònia, lús de la terra i recursos, ús herbicides i anomalies climàtiques i meteorològiques.

Ja sabem que l'ús de pesticides pot danyar les abelles a llarg termini i que la calor redueix la capacitat de pol·linitzar.
Una nova investigació identifica altres factors que també hi influeixen.

"El que és sorprenentment únic d'aquest estudi és que vam poder utilitzar dades de 50 anys", va dir Christina Grosinger, professora d'entomologia i directora del Departament d'Entomologia i Centre de Recerca de Pol·linitzadors de Penn State.

"Això ens permet explorar realment el paper del sòl, les condicions climàtiques a l'ecorregió, la variabilitat climàtica anual, l'ús de la terra i les pràctiques de gestió de la terra en la disponibilitat de nèctar per a les abelles i altres pol·linitzadors".

Canvis en la producció de mel

producció de mel

Grozinger i els seus col·legues van descobrir, com detallen a l'estudi, que els canvis en la producció de mel estan relacionats amb l'ús d'herbicides i l'ús de la terra, que també es veuen afectats per les anomalies climàtiques.

"Les condicions climàtiques i la productivitat del sòl (la capacitat del sòl per sustentar cultius en funció de les propietats físiques, químiques i biològiques) es troben entre els factors més importants a l'hora d'avaluar el rendiment de la mel. Van informar que els estats de regions càlides i fredes produïen majors rendiments de mel quan el sòl era fèrtil". Van afegir: “Les condicions ecològiques climàtiques i del sòl determinen el nivell inicial de producció de mel, mentre els canvis en l'ús de la terra, l'ús d'herbicides i el clima influeixen en el volum de producció de mel en un any determinat".

Des de principis de la dècada de 1990, el clima s'ha vinculat cada cop més a la producció de mel, segons Gabriela Quinlan, becària postdoctoral al Centre de Recerca de Pol·linitzadors.

"No és clar com el canvi climàtic continuarà afectant la producció de mel, però les nostres troballes poden ajudar a predir aquests canvis", diu Quinlan. "Por exemple, els recursos de pol·linitzadors poden disminuir a les Grans Planes a mesura que el clima s'escalfa i es torna més moderat, mentre que els recursos poden augmentar a l'Atlàntic mitjà a mesura que les condicions es tornen més càlides".

El factor clau que redueix la productivitat dels cultius és la manca de flors perquè les abelles recol·lectin suficient pol·len i nèctar per menjar.

"Hi ha molts factors que influeixen en la producció de mel, però un dels principals és la disponibilitat de flors", explica Grosinger. “Les abelles mel·líferes són molt bones recol·lectores, recol·lecten nèctar de diferents plantes amb flors i el converteixen en mel. "Em pregunto si els apicultors veuen menys mel, això vol dir que hi ha menys recursos florals disponibles per als pol·linitzadors en general? I si és així, quins factors ambientals estaven provocant aquest canvi?"

Aquí és on entra en joc la importància de la productivitat del sòl. Els científics diuen que les fonts de pol·linització estan influenciades no només pel contingut de nutrients del sòl, sinó també per altres característiques com ara la temperatura, la textura i l'estructura.

Per exemple, reduir l'àrea utilitzada per a la producció de soja i augmentar l'àrea de terra assignada sota el Programa de Reserva de Conservació de Pol·linitzadors ha tingut un impacte positiu en la producció de mel. Mentrestant, l'augment del ús d'herbicidas està reduint la producció de mel, "possiblement perquè l'eliminació de les males herbes florides pot reduir la quantitat de fonts d'aliment disponibles per a les abelles“, diuen els investigadors.

"Les nostres troballes proporcionen informació valuosa que es pot aplicar per millorar models i dissenyar experiments que permetin als apicultors predir la producció de mel, als productors comprendre els serveis de pol·linització i els administradors de terres donar suport a les comunitats de plantes pol·linitzadores i els serveis ecosistèmics", diu Quinlan.

Ecoportal.net

Amb informació de: https://www.sustainability-times.com/