Com evitar les col·lisions d'ocells contra les finestres?

S'estima que al voltant de 100 milions de col·lisions d'aus contra les finestres acaben amb la seva vida, moltes de vegades queden atordides i després es recuperen, però això no passa a totes, en molts casos pateixen danys interns i eventualment moren.

Per què s'acosten a les finestres?

Probablement això sigui perquè veuen el paisatge (arbres, cel, cases) reflectit a la finestra, i el que passa és que no veuen la superfície sòlida i transparent sobre la qual brilla el reflex.

Les aus que fugen dels depredadors són fins i tot més proclius a xocar perquè volen cap a la vegetació
per protegir-se a gran velocitat. D'altra banda, els vidres totalment transparents fan que les aus no els percebin i intentin volar-hi per la qual cosa acaben xocant-se.

Què pots fer?

Intenta fer que les finestres siguin més visibles i elimina els reflexos!

És millor evitar col·locar atractius per a ocells com caixes niu, abeuradors, planters… a les finestres.

Per evitar les col·lisions d'aus contra els vidres, comença per identificar quina finestra és el problema –els
grans finestrals solen ser els més nocius-. Posa't a prop dels llocs que tinguis localitzats que criïn o es posin
sovint aus i mira cap als vidres, si veus reflexos, les aus també els veuran.

Podeu veure a través de la finestra l'interior de la casa? si és així, les aus també ho veuen. Hi ha alguna finestra que estigui davant d'una altra? Aquesta disposició pot crear la il·lusió de túnel o passatge a les aus que intentaran passar a l'altra banda. Intenta posar en marxa alguna d'aquestes idees per mantenir les finestres visibles:

Les col·lisions d'aus normalment ocorren en algunes finestres concretes, per la qual cosa moure les menjadores resol
completament el problema. També pots intentar posar les menjadores enganxades a la finestra o el més a prop
possible, perquè les aus hi arribaran volant i no intentaran travessar la finestra.

Al mercat hi ha menjadores per a aus amb ventoses per adherir als vidres, cosa que pot ser un instrument
perfecte per fer visible la finestra.

Elimina l'aparença de túnels. Les finestres que es veuen a través d'una altra finestra, a l'altra banda de l'habitació,
creen a les aus una il·lusió de túnel i aquestes intenten travessar-les. Tanca cortines o un altre element que en faci una de
finestres visibles des de l'altra banda.

El més important és fer visible la finestra i eliminar els reflexos per evitar les col·lisions d'aus

col·lisions d'aus

Hi ha molts recursos que pots utilitzar: recicla plàstic, utilitza cola, tires de roba, el més important és sempre fer servir colors suaus.

Siluetes negres d'aus com falcons, àguiles, mussols o altres depredadors poden funcionar no per la forma, sinó perquè fan visibles les finestres. Adhesius semitransparents tipus teranyina o altres dibuixos també poden valer.

Com més clar sigui el color de l'adhesiu millor, ja que així es veurà també a l'alba i al vespre. I el més important: que ocupi pràcticament tot el vidre.

Elimina reflexos amb polvoritzadors. Ruixar les finestres amb neu de Nadal o dibuixar bandes a l'exterior de la
finestra amb pintura plàstica pot fer la finestra visible per a les aus.

Cobreix les finestres amb xarxes. Posa xarxes enganxades als vidres. Això crearà una barrera física que farà visible el vidre però no obstruirà la vista. Una xarxa de les que es posen als arbres fruiters per evitar que les aus piquin la fruita pot servir. Una llum de malla de 1,6 cm. de diàmetre o menys pot servir. També poden servir les malles tipus mosquiteres.

Què cal fer davant les col·lisions d'aus?

Si trobeu una au ferida per un cop contra una finestra, poseu-la en un recipient o caixa opaca amb tapa (per exemple, una caixa de sabates) i deixeu-la en un lloc calent i tranquil, lluny de l'abast de les vostres mascotes o altres predadors.

Si fa molt de fred, hauràs de deixar-la a cobert. No intentis donar-li aigua ni menjar. La foscor calmarà l'ocell mentre es recupera, cosa que passarà en uns pocs minuts, tret que estigui seriosament ferit.

Torna-ho a treure fora així que sembli recuperat i alerta. Si no es recupera en un parell d'hores, porta'l a un veterinari o centre de recuperació. Recorda que legalment no pots tenir cap au silvestre al teu poder, per la qual cosa el millor és deixar-la a l'aire lliure o portar-la amb especialistes o proteccionistes. Moltes d'aquestes aus poden estar a perill d'extinció.

Ecoportal.net

Amb informació de: @seo_birdlife