Converteix els teus tests en autoregants

Després de veure aquest vídeo podràs convertir tots els teus tests amb plantes en autoregants sense gastar diners

Ja fa uns quants anys que estic investigant i desenvolupant nous testos auto regants i aquesta en particular sé que et resultarà molt útil ja que no hauràs de comprar o buscar recipients sense perforar, podràs fer els teus testos auto reg similar a WickingBed sense necessitat de fer malbé o foradar els tests que ja tinguis, espero donis utilitat a aquest truc.

Per què testos autoregants?

L'objectiu dels testos autoregants, a més d'estalviar-nos feina, és cuidar l'aigua i optimitzar les quantitats que pren la planta, quan ho necessiti.

Els testos Wicking Bed és un sistema ideat per l'enginyer australià Colin Austin. La idea està pensada per extreure laigua des dun dipòsit inferior, per tant, les plantes absorbeixen directament a través de la terra amb les seves arrels.

"Wick" en anglès significa "metxa". Una metxa treballa per acció capil·lar – la mateixa força que sobserva quan se submergeix un tros de paper parcialment en un got daigua i laigua puja pel paper. La capil·laritat es produeix en molts materials, cotó, llana, geo-tèxtils, terra, grava i fins i tot fusta. Quan un extrem de la metxa està saturat i l'altre extrem és sec, es crea un gradient d'humitat que impulsa l'aigua per la metxa fins que el gradient s'equilibra.

Quan reguem els testos per dalt, generalment només humitegem la superfície o els primers centímetres de profunditat, després l'aigua s'evaporarà ràpidament amb poc benefici per a la planta i els microorganismes del sòl. A més és possible que la terra se salinitzi, ja que amb la ràpida evaporació de l'aigua, les sals minerals dissoltes en ella, cristal·litzaran concentrant-se a la superfície, salinitzant-la. Per contra, si reguem molt, aigua passarà més enllà de la zona de l'arrel, i no només perdrem la majoria de l'aigua sinó també amb ella valuosos nutrients del sòl que sovint causen la contaminació del sistema fluvial.

El sistema bàsic dels testos Wicking Bed consisteix a crear una barrera perquè l'aigua no es filtri a la capa més profunda del terra mitjançant l'excavació d'un forat a terra i el revestiment del mateix amb una làmina de plàstic o lona impermeable. Així en impedir que l'aigua es filtri a terra, aquest se satura d'aigua i per capil·laritat aquesta aigua que «sobra» ascendeix a la capa on creixen les arrels dels vegetals, mantenint-les constantment irrigades.

En el cas de cultivar un hort, aquesta tècnica de testos autoregants per capil·laritat, a més de l'estalvi i l'eficiència de l'aigua, el principal avantatge és el subministrament d'humitat constant per millorar la biologia del sòl i que, així, puguin créixer vegetals amb alt contingut de nutrients.

Ecoportal.net

Amb informació de: https://www.youtube.com/@PermaculturaHolisticaOficial