La Humanitat va portar al límit el cicle de l'aigua dolça ja fa 70 anys

La humanitat va portar el cicle de l?aigua dolça al límit fa 70 anys. Els sistemes d‟aigua dolça de la Terra ja han arribat molt més enllà de les condicions estables que existien abans de la industrialització.

Un nou estudi publicat a la revista Nature revela que la humanitat va superar el límit planetari per a l'esgotament de l'aigua dolça a mitjan segle XX. Això vol dir que estem utilitzant l'aigua dolça a un ritme insostenible, cosa que està tenint greus conseqüències en el medi ambient i en la seguretat hídrica de les persones.

A través d'aquest estudi és la primera vegada que s'avaluen els canvis en el cicle global de l'aigua a una escala de llarg termini utilitzant una línia de base consistent.

Les troballes, mostren que les pressions humanes com la construcció de preses, el reg a gran escala i l'escalfament global han alterat els recursos d'aigua dolça fins al punt que la capacitat per regular els seus processos vitals climàtics i ambientals està amenaçada.

L'equip de recerca internacional va calcular l'escorriment mensual i la humitat del sòl amb una resolució espacial d'aproximadament 50 x 50 km, utilitzant dades de models hidrològics que integren totes les influències humanes principals en el cicle de l'aigua dolça.

Principals causes de l'esgotament del cicle de l'aigua

  • L'augment de la població: La població mundial ha crescut exponencialment en les darreres dècades, cosa que ha augmentat la demanda d'aigua dolça per a consum humà, agricultura i indústria.
  • El canvi climàtic: L'escalfament global està provocant canvis en els patrons de precipitació i evaporació, cosa que condueix a una major escassetat d'aigua en algunes regions.
  • La contaminació: La contaminació de les aigües superficials i subterrànies per part de lagricultura, la indústria i els abocaments domèstics està reduint la quantitat daigua dolça disponible per al seu ús.
cicle de l'aigua

Com va ser la investigació que determina com es produeix l'esgotament del cicle de l'aigua dolça

Van prendre com a punt de partida les condicions de l'era preindustrial (1661-1860). Després van comparar el període industrial (1861-2005) amb el període de referència.

La seva anàlisi va revelar un augment en la freqüència de condicions excepcionalment seques o humides: desviacions al cabal i la humitat del sòl. Des del començament del segle XX, la desviació seca i humida s'ha produït sistemàticament en grans àrees en comparació de l'era preindustrial.

En general, la superfície terrestre mundial que experimenta desviacions gairebé s'ha duplicat en comparació de les condicions preindustrials.

Vili Virkki, estudiant de doctorat de la Universitat d'Aalto i un dels autors principals de l'estudi va informar: “Descobrim que les condicions excepcionals són ara molt més freqüents i esteses que abans, cosa que demostra clarament com les accions humanes han canviat l'estat del cicle global de l'aigua dolça"

Com que l'anàlisi es va fer amb alta resolució espacial i temporal, els investigadors van poder examinar les diferències geogràfiques en la variabilitat.

Les condicions excepcionalment seques de cabals i humitat del sòl es van tornar més reiterades a diverses regions tropicals i subtropicals, mentre que moltes regions boreals i temperades es van veure afectades per un augment de les condicions excepcionalment humides, especialment quant a la humitat del sòl. 

Aquests models són consistents amb els canvis observats en la disponibilitat daigua a causa del canvi climàtic.
A moltes regions amb una llarga història d'ús de la terra i l'agricultura, hi ha patrons més complexos. Per exemple, les conques del Nil, l'Indus i el Mississippi tenen cabals extremadament secs i sòls humits, cosa que suggereix canvis deguts al reg.

Conseqüències de l'esgotament del cicle de l'aigua dolça

  • Escassetat d'aigua: La escassetat d'aigua ja està afectant milions de persones a tot el món, i s'espera que aquest problema s'agreugi en el futur.
  • Degradació del medi ambient: L'esgotament de l'aigua dolça provoca la degradació dels ecosistemes aquàtics, la pèrdua de biodiversitat i la desertificació.
  • Conflictes per l'aigua: L'escassetat d'aigua pot conduir a conflictes entre diferents usuaris de l'aigua, com ara els agricultors, les ciutats i la indústria.

Ecoportal.net

Amb informació de: https://noticiasambientales.com/