Què passarà amb els huracans durant els propers anys?

Els huracans són ciclons tropicals que es formen a l'Oceà Atlàntic i al Pacífic. Es caracteritzen per vents forts, pluges torrencials i maror ciclònic.

Els científics coincideixen que els huracans es tornaran més intensos i freqüents els propers anys a causa del canvi climàtic. L'augment de les temperatures globals està provocant que els oceans s'escalfin, cosa que proporciona més energia a les tempestes tropicals per desenvolupar-se i enfortir-se. A més, el canvi climàtic està alterant els patrons de vent i pluja, cosa que pot fer que siguin més impredictibles.

Segons les prediccions de l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica (NOAA), la temporada d'huracans de l'Atlàntic el 2023 tindrà entre 12 i 17 tempestes amb nom, amb possibilitat de fins a 9 huracans. D'aquests, entre 3 i 6 podrien ser de categoria 3 o superior.

Per als propers anys, la NOAA prediu que la temporada d'huracans de l'Atlàntic tindrà entre 14 i 21 tempestes amb nom, amb possibilitat de fins a 10 huracans. D'aquests, entre 3 i 6 podrien ser de categoria 3 o superior.

Aquestes prediccions indiquen que els huracans seran un risc cada vegada més gran per a les comunitats costaneres en els propers anys. És important que les persones que viuen en aquestes àrees estiguin preparades i sàpiguen què cal fer en cas d'un desastre.

Impactes dels huracans més intensos i freqüents

  • Danys a la infraestructura: Poden causar danys significatius a la infraestructura, com ara carreteres, ponts i edificis. Això pot dificultar la resposta als desastres i la recuperació de les comunitats afectades.
  • Pèrdues de vides humanes: Poden causar morts per ofegament, lesions i malalties.
  • Desplaçament de persones: Poden obligar les persones a abandonar casa seva, cosa que pot causar trastorns socials i econòmics.
  • Contaminació de l'aigua i l'aire: Poden contaminar l'aigua i l'aire, cosa que pot provocar problemes de salut pública.
  • Danys a l'agricultura i la pesca: Poden danyar les collites i les pesqueries, cosa que pot provocar escassetat d'aliments i pèrdues econòmiques.

Mesures per reduir els riscos

Hi ha una sèrie de mesures que les persones poden prendre per reduir els riscos, incloent:

  • Desenvolupar plans d'emergència: Els plans d'emergència han d'incloure informació sobre com preparar-se per a un huracà, com s'ha d'evacuar en cas d'emergència i com s'ha de recuperar després d'un huracà.
  • Tenir un kit d'emergència llest: Els kits d'emergència han d'incloure aliments, aigua, medicaments, articles de primers auxilis i altres subministraments essencials.
  • Informar-se sobre els riscos dels huracans a la seva àrea: Les persones han d'estar informades sobre els riscos dels huracans a la seva àrea, incloent-hi les àrees propenses a inundacions i marejades ciclòniques.
  • Donar suport a les organitzacions que treballen per reduir els riscos dels huracans: Les organitzacions que treballen per reduir els riscos dels huracans poden ajudar les comunitats a preparar-se per als huracans ia recuperar-se després.

Migracions

Els huracans poden provocar migracions tant a curt com a llarg termini. A curt termini, les persones poden ser desplaçades de casa a causa de danys per l'huracà, com inundacions, esfondraments o incendis. Aquestes persones es poden refugiar amb familiars o amics, o poden ser evacuades a refugis temporals.

A llarg termini, poden provocar migracions si les persones decideixen no tornar a casa després que l'huracà hagi passat. Això pot ser perquè les seves llars han estat destruïdes o danyades de manera irreparable, o perquè les persones no tenen els mitjans per reconstruir-los. En alguns casos, les persones poden decidir migrar a altres països a la recerca de millors oportunitats econòmiques o de seguretat.

Segons l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), els huracans són una de les principals causes de migració al món. El 2022, Eta i Iota van provocar el desplaçament de més de 3 milions de persones a Centreamèrica.

L'OIM estima que el nombre de persones desplaçades per huracans podria augmentar significativament els propers anys a causa del canvi climàtic. El canvi climàtic està provocant que siguin més intensos i freqüents, cosa que augmenta el risc de desplaçament.