Aquests 9 països són responsables del 70% de la contaminació del planeta

Segons les estimacions de l'Agència Internacional de l'Energia (AIE), els 10 països que més contaminen el planeta en termes d'emissions de diòxid de carboni (CO2) el 2022 van ser els següents:

PaisEmissions de CO2 (MtCO2)Percentatge de les emissions globals
Xina10.3627.0%
Estats Units5.4614.0%
Índia2.647.0%
Rússia1.814.7%
Japó1.203.3%
Alemanya1.103.0%
Canadà0.732.0%
Iran0.661.8%
Aràbia Saudita0.611.7%

Xina és el país més contaminant del món, amb un 27% de les emissions globals de GEH. La principal font de contaminació a la Xina és la indústria, que representa al voltant del 60% de les emissions del país. La indústria xinesa es basa en la producció de béns manufacturats, que requereix un gran consum denergia i recursos.

Estats Units és el segon país més contaminant del món, amb un 14% de les emissions globals de GEH. La principal font de contaminació als Estats Units és el transport, que representa al voltant del 30% de les emissions del país. Els Estats Units tenen una gran dependència dels automòbils, que són una font important d'emissions de CO2.

Índia és el tercer país més contaminant del món, amb un 7% de les emissions globals de GEH. La font principal de contaminació a l'Índia és l'agricultura, que representa al voltant del 20% de les emissions del país. Índia és un país agrícola amb una gran població, cosa que fa que l'agricultura sigui una font important d'emissions de metà i òxid nitrós.

Rússia és el quart país més contaminant del món, amb un 4,7% de les emissions globals de GEH. La principal font de contaminació a Rússia és la indústria, que representa al voltant del 50% de les emissions del país. Rússia és un país ric en recursos naturals, que utilitza per a la producció denergia i materials.

Japó és el cinquè país més contaminant del món, amb un 3,3% de les emissions globals de GEH. La principal font de contaminació al Japó és la indústria, que representa al voltant del 40% de les emissions del país. El Japó és un país industrialitzat amb una gran població, cosa que fa que la indústria sigui una font d'emissions de CO2 important.

Alemanya és el sisè país més contaminant del món, amb un 3% de les emissions globals de GEH. La principal font de contaminació a Alemanya és la indústria, que representa al voltant del 35% de les emissions del país. Alemanya és un país industrialitzat amb una gran població, cosa que fa que la indústria sigui una font d'emissions de CO2 important.

Canadà és el setè país més contaminant del món, amb un 2% de les emissions globals de GEH. La principal font de contaminació al Canadà és la indústria, que representa al voltant del 40% de les emissions del país. Canadà és un país ric en recursos naturals, que utilitza per a la producció denergia i materials.

Iran és el vuitè país més contaminant del món, amb un 1,8% de les emissions globals de GEH. La principal font de contaminació a Iran és la indústria, que representa al voltant del 40% de les emissions del país. Iran és un país ric en recursos naturals, que utilitza per a la producció denergia i materials.

Aràbia Saudita és el novè país més contaminant del món, amb un 1,7% de les emissions globals de GEH. La principal font de contaminació a Aràbia Saudita és la indústria, que representa al voltant del 40% de les emissions del país. Aràbia Saudita és un país ric en petroli, que utilitza per a la producció denergia i materials.

No obstant això, si prenem com a variable la contaminació per càpita, la taula és molt diferent

Segons les estimacions de la Agència Internacional de l'Energia (AIE), els 10 països que més contaminen per càpita el planeta el 2022 van ser els següents:

PaisEmissions de CO2 (tCO2/hab)
Katar34.4
Kuwait31.5
Aràbia Saudita29.8
Unió dels Emirats Àrabs Units29.6
Oman28.6
Austràlia16.5
Canadà16.3
Brunei16.1
Noruega15.3

Les principals fonts de contaminació

Les fonts de contaminació principals en aquests països són la indústria, la generació d'electricitat, el transport i l'agricultura.

la indústria és responsable del voltant del 25% de les emissions globals de CO2. La indústria pesada, com la producció d'acer, ciment i alumini, és una de les principals fonts d'emissions de CO2 de la indústria.

La generació delectricitat és responsable del voltant del 25% de les emissions globals de CO2. La crema de combustibles fòssils per generar electricitat és la font principal d'emissions de CO2 de la generació d'electricitat.

el transport és responsable del voltant del 14% de les emissions globals de CO2. El transport per carretera és la font principal d'emissions de CO2 del transport.

l'agricultura és responsable del voltant del 10% de les emissions globals de CO2. La producció de carn, llet i altres productes agrícoles és una de les fonts principals d'emissions de CO2 de l'agricultura.

L'impacte de la contaminació

La contaminació és un problema greu que té un impacte negatiu al medi ambient i la salut humana. Les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, com el CO2, contribueixen al canvi climàtic, que ja està causant un augment de les temperatures globals, la pujada del nivell del mar, la intensificació de fenòmens meteorològics extrems i la pèrdua de biodiversitat.

El canvi climàtic també té un impacte negatiu en la salut humana. Les onades de calor, els incendis forestals i altres fenòmens meteorològics extrems estan causant malalties, morts i desplaçaments.

Mesures per reduir la contaminació

Els països del món han de prendre mesures per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Aquestes mesures poden incloure la inversió en energies renovables, leficiència energètica, la reducció del consum denergia i la protecció dels boscos.

Exemples de mesures concretes

  • La inversió en energies renovables, com ara la solar i l'eòlica, pot ajudar a reduir les emissions de CO2 de la generació d'electricitat.
  • L‟eficiència energètica, com l‟aïllament d‟edificis i la millora de l‟eficiència dels vehicles, pot ajudar a reduir el consum d‟energia.
  • La reducció del consum d'energia, com la reducció de l'ús d'electricitat i la conducció de menys automòbils, també pot ajudar a reduir les emissions de CO2.
  • La protecció dels boscos, que absorbeixen el CO2 de l'atmosfera, també pot ajudar a reduir les emissions de CO2.

Conclusió

Els països que més contaminen el planeta han de prendre mesures urgents per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Aquestes mesures són necessàries per protegir el medi ambient i la salut humana.