BIM, la tecnologia que dóna impuls a les ciutats del futur

La Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI) crea una guia d‟implementació del Modelat d‟Informació de Construcció per a urbs digitals

Calen de manera urgent ciutats sostenibles. Ciutats resilients als impactes adversos del canvi climàtic, que identifiquin i redueixin les vulnerabilitats de la seva població i incrementin la capacitat adaptativa; que gestionin els riscos de desastre, que integrin les tecnologies digitals a les seves xarxes, serveis i infraestructures. Ciutats, en definitiva, més eficients i habitables en benefici dels habitants.

Aquestes urbs se'ls anomena ciutats intel·ligents (ciutats intel·ligents), un concepte cap al que mira amb fermesa en aquests darrers temps el sector AECO (Arquitectura, Enginyeria, Construcció, Operacions), i en què juga un paper clau la innovadora tecnologia BIM (Building Information Modeling). Conscient d'això, la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI) acaba de publicar una guia integral per promoure la implementació del Modelatge d'Informació de Construcció a edificis i urbs digitals. BIM. Fonaments per a la ciutat digital és el títol d'aquest document que conté informació sobre el context actual i els àmbits d'aplicació de la metodologia revolucionària en la construcció de les ciutats del present i del futur.

La guia de la RECI proposa una estratègia d'implantació de la tecnologia BIM en el disseny de ciutats intel·ligents, i recull experiències reals que duen a terme diverses institucions i entitats, com els Ajuntaments de Madrid i Sant Feliu de Llobregat, o l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

BIM és cada cop més un requisit clau en els processos de construcció d'edificacions i obres civils. Tal com destaca Borja Sánchez Ortega, Director de Projectes i Director del Màster BIM Manager Internacional (+VR) de l'empresa especialitzada Espacio BIM -www.espaciobim.com-, “BIM permet centralitzar tota la informació d'un projecte (geomètrica, documental , etcètera) en un model digital desenvolupat per tots els agents que hi intervenen”.

Aquesta metodologia en què cada vegada més professionals del sector AECO decideixen especialitzar-se, buscant el millor màster BIM del mercat dentre diversos programes formatius com el màster BIM en enginyeria civil de la consultora esmentada, es defineix com el procés de crear i gestionar informació utilitzant models tridimensionals al llarg de tot el cicle de vida d'una construcció. Lobjectiu és proporcionar una base de dades fiable i col·laborativa per a tots els agents involucrats en el procés. Perquè, tal com preveu la guia de la RECI, un projecte constructiu abasta tot el cicle de vida en les fases de disseny, construcció i manteniment, per la qual cosa resulta clau reconèixer l'impacte integral en la configuració i el desenvolupament de les urbs.

A més a més, l'aposta per BIM comporta grans beneficis en matèria de medi ambient. I és que aquesta metodologia permet fer anàlisis energètiques i de sostenibilitat als edificis, així com emmagatzemar dades sobre les instal·lacions de consum d'aigua, identificant oportunitats d'estalvi d'energia, millora de l'eficiència energètica i reducció de l'impacte ambiental dels edificis. El control de l'empremta de carboni, la captació d'energia solar mitjançant simulacions virtuals o el control i la gestió de l'aigua són processos on BIM intervé amb eficàcia i garantia de qualitat en el resultat.