Agricultura Camperola vs Agronegocis

L'agricultura camperola és una manera de combatre el creixement de l'agronegoci i les seves conseqüències. Les dades recopilades a l'Informe Soja al Coll 2023 mostren que sota Abdo Benítez les polítiques continuen afavorint un model d'agronegocis genèticament modificats que perjudica els camperols i l'agricultura del país.

En els últims anys, l'agricultura camperola ha perdut més de 50.000 hectàrees i el sector agrícola ha perdut 110.000 hectàrees més. Tot i l'apogeu de l'agroindústria, això no significa que l'oferta d'aliments augmentarà. Un exemple d'això és que del 2019 al 2020 les importacions d'aliments van augmentar un 28,2% i segons el SENAVE les importacions d'aliments van augmentar de 242.648 tones a 338.403 tones, cosa que representa un cost de 600.000.000 d'USD. El model basat en la producció agrícola com a negoci, té greus conseqüències socials i ambientals i genera inseguretat alimentària per a les famílies paraguaies.

L'agricultura camperola com a solució a les crisis

Mentrestant, el cens agrícola no té en compte els cultius de subsistència d'unes 40.000 llars agrícoles, i encara menys l'important paper que tenen els cultius de subsistència en l'alimentació de les famílies agrícoles. Un exemple del valor de cultivar aliments en una comunitat agrícola és el cas de la comunitat El Triomf a Alt Paraná, on 264 famílies camperoles van prioritzar la producció d'aliments per enfrontar la severa crisi provocada per la pandèmia i la sequera perllongada, tractant de sobreviure i millorar els ingressos. La producció va ser tan gran que fins i tot van poder donar aliments als sectors més afectats per la crisi, cosa que demostra que la producció dels agricultors és ambientalment i econòmicament sostenible.

Els compromisos amb l'agricultura familiar i pagesa i la sobirania alimentària són essencials per abordar les conseqüències nefastes del model d'agronegocis del país.

Coneix més a bit.ly/ConLaSojaAlCuello2023

Ecoportal.net

Amb informació de: https://www.baseis.org.py/