Principals Termes per entendre una Assegurança de Vida

Una assegurança de vida és un contracte entre una persona (el prenedor) i una companyia asseguradora que estableix un compromís mutu. El prenedor es compromet a pagar una prima periòdica a l'asseguradora, mentre que aquesta s'obliga a pagar un capital als beneficiaris designats en cas de mort del prenedor. Aquest instrument financer va més enllà de la mera protecció econòmica, ja que pot tenir un impacte positiu al medi ambient.

Tipus d'assegurances de vida per a cada necessitat:

 • Assegurança de vida a terme: Ideal per als que busquen cobertura durant un període específic, com ara l'etapa de criança dels fills o el pagament d'una hipoteca.

Avantatges:

Cost: Les primes són generalment més baixes que altres tipus d'assegurances de vida. Flexibilitat: El prenedor pot triar la durada del termini que millor s'adapti a les vostres necessitats. Cobertura temporal: Ideal per cobrir necessitats específiques durant un període determinat.

desavantatges:

No té valor de rescat: Si el titular no mor durant el termini de la pòlissa, no se'n rep cap benefici. Les primes augmenten amb ledat: En renovar la pòlissa al final del termini, la prima generalment serà més alta a causa de ledat del prenedor. No és una inversió: Aquest tipus dassegurança no està dissenyat per acumular capital.

 • Targetes de crèdit: Les targetes de crèdit ofereixen opcions entre les quals destaca assegurança Amex: Pla Vida
 • Assegurança permanent: Brinda tranquil·litat a llarg termini, amb cobertura de per vida.
 • Segur universal: Ofereix flexibilitat en permetre escollir la quantitat i la durada de la cobertura, adaptant-se a les necessitats canviants del prenedor.
 • Assegurances de vida específiques: Hi ha opcions per cobrir necessitats particulars, com ara assegurances de vida per a dones, assegurances de vida per a esportistes o assegurances de vida per a persones amb malalties preexistents.

Motius pels quals hauries de contractar una assegurança de vida:

Protegir la teva família: La principal raó per contractar una assegurança de vida és protegir el benestar econòmic de la teva família en cas de la teva mort. El capital rebut pels beneficiaris els permetrà cobrir despeses com:

 • Deutes pendents: Hipoteca, préstecs, targetes de crèdit, etc.
 • Despeses diàries: Habitatge, alimentació, educació, etc.
 • Futur dels fills: Estudis universitaris, despeses mèdiques, etc.

Tranquil·litat mental: Saber que la teva família estarà protegida financerament en cas del pitjor et brindarà tranquil·litat mental i et permetrà viure el present amb més seguretat.

Planificació financera: Una assegurança de vida pot ser una eina útil per a la planificació financera familiar. Et permet:

 • Assegurar el futur dels teus fills: Podeu designar el capital de l'assegurança per cobrir les despeses d'educació universitària o comprar un habitatge per als vostres fills.
 • Planificar la teva jubilació: Podeu utilitzar el capital de l'assegurança per complementar la vostra pensió de jubilació.
 • Cobrir despeses inesperades: Pots utilitzar el capital de l'assegurança per cobrir despeses mèdiques extraordinàries o qualsevol altra necessitat imprevista.

Més enllà de la protecció financera:

 • Beneficis addicionals: Algunes assegurances de vida inclouen beneficis addicionals, com ara cobertura per discapacitat accidental, assistència mèdica o exempció de primes en cas d'invalidesa.
 • Planificació financera: Una assegurança de vida pot ser una eina útil per a la planificació financera familiar, permetent cobrir futures despeses com l'educació universitària dels fills o la jubilació del prenedor.

Un impacte positiu al planeta:

 • Descomptes per pràctiques ecològiques: Algunes companyies asseguradores ofereixen descomptes a les primes als clients que adopten mesures per reduir la seva empremta de carboni, incentivant comportaments responsables amb el medi ambient.
 • Inversions sostenibles: Diverses companyies asseguradores inverteixen els seus actius en projectes ecològics, com ara la construcció de parcs eòlics o la reforestació d'àrees desforestades, contribuint a un futur més sostenible.
 • Elecció responsable: En triar una assegurança de vida, és important considerar les pràctiques ambientals de la companyia asseguradora, optant per aquelles que aposten per un futur verd.

Una assegurança de vida responsable: Escollir una assegurança de vida que s'ajusti a les necessitats del prenedor i que, a més, tingui un impacte positiu en el medi ambient, és una decisió intel·ligent que beneficia tant la família com el planeta.

En resum:

 • Les assegurances de vida ofereixen protecció financera a la família en cas de mort del prenedor.
 • Hi ha diferents tipus d'assegurances de vida per adaptar-se a les necessitats de cada persona.
 • Les assegurances de vida poden tenir un impacte positiu al medi ambient.
 • En triar una assegurança de vida, és important considerar les pràctiques ambientals de la companyia asseguradora.

Recorda: Una assegurança de vida és una inversió en el futur de la teva família i del planeta. Tria amb responsabilitat.