"La casa del barret" feta amb Superadobe

El Superadobe, també conegut com a "terra piconada en sacs", és una tècnica de construcció natural que utilitza sacs farcits de terra piconada per crear estructures resistents i sostenibles. Va ser desenvolupat per l'arquitecte iranià Nader Khalili, que es va inspirar en les antigues tècniques de construcció amb terra de l'Orient Mitjà.

Com funciona?

La construcció amb Superadobe es basa en la col·locació apilada de sacs de terra, generalment de polipropilè, farcits amb una barreja de terra, sorra i argila. Els sacs s'uneixen entre si mitjançant filferro de pues o malla metàl·lica, creant una estructura en forma de volta o cúpula. La forma corba de l'estructura proporciona una gran resistència a la compressió, cosa que permet construir edificis de diversos pisos sense necessitat d'encofrats ni estructures de suport addicionals.

Els avantatges del Superadobe són nombrosos:

sostenibilitat: La terra, material principal del Superadobe, és un recurs abundant i de baix impacte ambiental. El seu ús redueix significativament la necessitat de materials industrialitzats i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle associats a la producció i el transport.

Economia: És una tècnica accessible, especialment a comunitats amb mà d'obra local i accés a terra. La construcció no requereix maquinària pesada ni mà d'obra especialitzada, cosa que redueix significativament els costos.

resiliència: Les estructures de Superadobe són altament resistents a sismes, huracans i incendis. La terra compactada proporciona una massa tèrmica significativa, cosa que regula la temperatura interior i redueix la necessitat de sistemes de calefacció i refrigeració.

versatilitat: Permet construir una àmplia gamma d'estructures, des de vivendes unifamiliars fins a edificis comunitaris i fins i tot infraestructures com voltes i túnels. La forma corba i flexible facilita l'adaptació a diferents terrenys i necessitats de disseny.

Empoderament comunitari: La construcció amb aquesta tècnica pot fomentar la participació comunitària i l'apoderament de les persones. En utilitzar materials locals i tècniques accessibles, les comunitats poden construir els seus propis habitatges i millorar-ne la qualitat de vida.

Tot i això, també presenta alguns desafiaments:

Requereix coneixement tècnic: Tot i que la construcció bàsica amb Superadobe és relativament senzilla, cal coneixement tècnic i experiència per dissenyar i construir estructures segures i duradores.

Vulnerabilitat a la humitat: La terra compactada és susceptible a la humitat excessiva, per la qual cosa és important implementar mesures d'impermeabilització adequades, com ara sostres amb bon drenatge i sistemes de ventilació.

Temps de construcció: La construcció amb Superadobe pot ser més lenta que amb mètodes tradicionals, especialment en projectes de gran escala.

Tot i aquests desafiaments, el Superadobe es presenta com una alternativa prometedora per a la construcció sostenible i resilient. El baix cost, l'impacte ambiental reduït i la capacitat d'adaptació a diferents entorns el converteixen en una opció viable per a comunitats de tot el món.

Exemples de construccions amb Superadobe:

  • CalEarth: Un institut de recerca i educació sense ànim de lucre fundat per Nader Khalili a Califòrnia, EUA, que ha construït nombrosos edificis amb Superadobe a tot el món.
  • Ecovillage Yetkili: Una comunitat ecologista a Turquia que ha construït totes les cases amb Superadobe.
  • Projecte Guadalema: Un projecte de vivenda social a Espanya que ha construït cases de Superadobe per a famílies de baixos ingressos.

Conclusió:

El Superadobe és una tècnica de construcció prometedora que ofereix una alternativa sostenible, resistent i econòmica a la construcció tradicional. Amb el seu baix cost, baix impacte ambiental i alta durabilitat, el Superadobe té el potencial de revolucionar la manera com construïm els nostres habitatges i comunitats.

Vídeo on es mostra el projecte de la casa del barret, un habitatge ecològic d'alta resistència, fet amb el sistema de Superadobe, pels Homes de Blat de moro, com una alternativa per a l'habitatge per al nostre país i el món, són ecològiques i són fins al 70% més econòmiques de construir que amb qualsevol altre material convencional.