Hormones injectades als salmons, són segures?

Les hormones més comunes que es fan servir són l'estrogen i la progesterona, que s'utilitzen per accelerar el creixement dels salmons i augmentar-ne la producció de carn.

L'estrogen és una hormona sexual femenina que estimula el creixement i maduració dels òrgans reproductius. La progesterona és una altra hormona sexual femenina que ajuda a preparar l'úter per a la implantació de l'òvul fertilitzat.

Les hormones s'injecten als salmons quan són joves, generalment quan tenen entre 6 i 9 mesos. S'injecten al múscul oa la cavitat abdominal del salmó.

L'ús d'hormones a la cria de salmons és controvertit

Alguns grups ambientalistes sostenen que l'ús d'hormones pot tenir efectes negatius al medi ambient, ja que poden contaminar els ecosistemes aquàtics. Altres grups sostenen que lús és segur i que és necessari per satisfer la demanda de salmó.

A Argentina, l'ús d'hormones a la cria de salmons està permès. Tot i això, les empreses que crien salmons han de complir amb una sèrie de regulacions per garantir que l'ús sigui segur i no faci malbé el medi ambient.

Segons un informe de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), l'ús d'hormones a la cria de salmons és una pràctica generalitzada a tot el món. El 2022, s'estima que el 70% dels salmons criats en captivitat a tot el món van ser criats amb hormones.

Els beneficis potencials de l'ús d'hormones a la cria de salmons inclouen:

  • Accelerar el creixement dels salmons: L'estrogen i la progesterona poden accelerar el creixement dels salmons en estimular la producció de proteïnes i la divisió cel·lular. Això pot reduir el temps de cultiu i els costos.
  • Augmentar la producció de carn dels salmons: L'estrogen i la progesterona poden augmentar la producció de carn dels salmons en estimular el creixement dels músculs. Això pot augmentar els rendiments.
  • Millorar la qualitat de la carn dels salmons: L'estrogen i la progesterona poden millorar la qualitat de la carn dels salmons en augmentar la quantitat de greix omega-3. Això la fa més atractiva per als consumidors.

Efectes negatius al medi ambient:

  • contaminació: Les hormones poden contaminar els ecosistemes aquàtics, cosa que pot afectar altres espècies de peixos i plantes. Aquestes poden ser alliberades al medi ambient a través de les deixalles dels salmons, les aigües residuals de les granges de salmons i els vessaments accidentals.
  • Desequilibris hormonals: Les hormones poden alterar els nivells hormonals naturals daltres espècies de peixos i plantes. Això pot conduir a un desequilibri en els ecosistemes aquàtics, cosa que pot afectar la supervivència i el comportament de les espècies.
  • Resistència: Els peixos i les plantes poden desenvolupar resistència a les hormones. Això vol dir que poden no ser tan efectives per controlar el creixement i el desenvolupament d'aquestes espècies.

Efectes negatius en la salut humana:

  • Transmissió als consumidors: Les hormones es poden transferir als consumidors a través de la carn de salmó. Això pot tenir efectes negatius a la salut humana, com l'augment del risc de càncer.
  • Interferència amb els processos hormonals humans: Les hormones poden interferir amb els processos hormonals humans. Això pot conduir a una sèrie de problemes de salut, com laugment de pes, la infertilitat i el càncer.

Conclusió

L'ús d'hormones a la cria de salmons és una pràctica controvertida que té tant beneficis potencials com a riscos. És important que els consumidors estiguin informats dels riscos potencials del consum de salmó criat amb hormones abans de prendre una decisió sobre quin tipus de salmó comprar.

A més dels beneficis potencials esmentats anteriorment, l'ús a la cria de salmons també pot ajudar a reduir la mortalitat dels salmons. Els salmons criats amb hormones són més resistents a les malalties i als factors ambientals adversos. Això pot ajudar les empreses de cria de salmons a reduir les seves pèrdues.

Un estudi realitzat per la Universitat de Califòrnia, Davis, va trobar que els salmons criats amb hormones tenien una taxa de mortalitat 25% menor que els salmons criats sense. L'estudi també va trobar que els salmons criats amb hormones tenien més pes i un contingut de greix omega-3 més alt.

Aquests resultats suggereixen que lús és una eina eficaç per millorar la producció de salmons i reduir els riscos ambientals. No obstant això, és important que es facin més estudis per avaluar els riscos potencials del seu ús a la cria de salmons.